Január 2013 Vytlačiť

 

Január
prijaté na OÚ zverejnené
4.1.2013 1.2.2013 stavebný úrad
4.1.2013 1.2.2013 sociálne služby
4.1.2013 1.2.2013 PZP traktor
4.1.2013 1.2.2013 PZP štiepkovač
4.1.2013 1.2.2013 predplatné- obecné noviny
4.1.2013 1.2.2013 posyp miestnych komunikácii
4.1.2013 1.2.2013 plyn-stará škola
4.1.2013 1.2.2013 plyn bytovky9
4.1.2013 1.2.2013 plyn bytovky8
4.1.2013 1.2.2013 plyn bytovky7
4.1.2013 1.2.2013 plyn bytovky6
4.1.2013 1.2.2013 plyn bytovky5
4.1.2013 1.2.2013 plyn bytovky4
4.1.2013 1.2.2013 plyn bytovky3
4.1.2013 1.2.2013 plyn bytovky2
4.1.2013 1.2.2013 plyn bytovky1
4.1.2013 1.2.2013 plyn budova OcÚ
4.1.2013 1.2.2013 outsourcing
4.1.2013 1.2.2013 orange
7.1.2013 1.2.2013 vývoz odpadu za december
7.1.2013 1.2.2013 uloženie odpadu za december
7.1.2013 1.2.2013 doména-webhosting
7.1.2013 1.2.2013 separovaný odpad za december
7.1.2013 1.2.2013 odhŕňanie miestnych komunikácii
9.1.2013 1.2.2013 ASSECO
9.1.2013 1.2.2013 t-com za december
14.1.2013 1.2.2013 ropo
17.1.2013 1.2.2013 SPP-vyúčtovanie - budova OcÚ
17.1.2013 1.2.2013 právne služby-deložovanie nájomníkov
17.1.2013 1.2.2013 pohrebné služby
17.1.2013 1.2.2013 BOZP a PO
17.1.2013 1.2.2013 ASSECO2
22.1.2013 1.2.2013 odhŕňanie komunikácií
22.1.2013 1.2.2013 Soza
22.1.2013

1.2.2013

MĽK

 

Február
prijaté na OÚ zverejnené
5.2.2013 1.3.2013 orange za január
5.2.2013 1.3.2013 SPP- budova OcÚ
5.2.2013 1.3.2013 SPP-bytovky1
5.2.2013 1.3.2013 SPP-bytovky2
5.2.2013 1.3.2013 SPP-bytovky3
5.2.2013 1.3.2013 SPP-bytovky4
5.2.2013 1.3.2013 SPP-bytovky5
5.2.2013 1.3.2013 SPP-bytovky6
5.2.2013 1.3.2013 SPP-bytovky7
5.2.2013 1.3.2013 SPP-bytovky8
5.2.2013 1.3.2013 SPP-bytovky9
5.2.2013 1.3.2013 SPP-stará škola
7.2.2013 1.3.2013 odhŕňanie snehu
7.2.2013 1.3.2013 oprava riadiaceho systému na kotolne
7.2.2013 1.3.2013 PZP kompostovací voz
7.2.2013 1.3.2013 uloženie odpadu za január
7.2.2013 1.3.2013 vývoz odpadu za január
7.2.2013 1.3.2013 nákup materiálu do kuchyne
7.2.2013 1.3.2013 outsourcing
7.2.2013 1.3.2013 PZP traktor
7.2.2013 1.3.2013 sociálne služby
7.2.2013 1.3.2013 údržba VO
7.2.2013 1.3.2013 separovaný odpad za január
7.2.2013 1.3.2013 pretlak odpadového potrubia
7.2.2013 1.3.2013 t-com za január
7.2.2013 1.3.2013 stravovanie zamestnancov počas zimných prázdnin
13.2.2013 1.3.2013 tlačiareň ministerstva vnútra
13.2.2013 1.3.2013 starvovanie zamestnancov za február
13.2.2013 1.3.2013 ASSECO1
13.2.2013 1.3.2013 revízie bytových domov
13.2.2013 1.3.2013 ASSECO
21.2.2013 1.3.2013 právne služby
21.2.2013 1.3.2013 obecný rozhlas
21.2.2013 1.3.2013 odhŕňanie za február


Marec

prijaté na OÚ zverejnené
4.3.2013 2.4.2013 orange za február
4.3.2013 2.4.2013 SPP marec-budova OcÚ
4.3.2013 2.4.2013 SPP marec-bytovka1
4.3.2013 2.4.2013 SPP marec-bytovka2
4.3.2013 2.4.2013 SPP marec-bytovka3
4.3.2013 2.4.2013 SPP marec-bytovka4
4.3.2013 2.4.2013 SPP marec-bytovka5
4.3.2013 2.4.2013 SPP marec-bytovka6
4.3.2013 2.4.2013 SPP marec-bytovka7
4.3.2013 2.4.2013 SPP marec-bytovka8
4.3.2013 2.4.2013 SPP marec-bytovka9
4.3.2013 2.4.2013 SPP marec-stará škola
4.3.2013 2.4.2013 STVS - stará škola
4.3.2013 2.4.2013 STVSareál vrbičky
4.3.2013 2.4.2013 STVS-dom smútku Nedožery
4.3.2013 2.4.2013 poistenie majetku
6.3.2013 2.4.2013 výmena ventilu na bytovkách
6.3.2013 2.4.2013 vývoz odpadu za február
6.3.2013 2.4.2013 uloženie odpadu za február
6.3.2013 2.4.2013 sociálne služby za február
6.3.2013 2.4.2013 outsourcing za február
6.3.2013 2.4.2013 kancelárske potreby
6.3.2013 2.4.2013 oprava kopírky
6.3.2013 2.4.2013 stravovanie zamestnancov na marec
6.3.2013 2.4.2013 stravovanie zamestnancov počas jarných prázdnin
6.3.2013 2.4.2013 t-com za február
11.3.2013 2.4.2013 STVS - SOIII
11.3.2013 2.4.2013 STVS - SOII
11.3.2013 2.4.2013 STVS - SOI
11.3.2013 2.4.2013 STVS - budova OcÚ
11.3.2013 2.4.2013 separovaný odpad za február
11.3.2013 2.4.2013 MĽK
11.3.2013 2.4.2013 auditorské služby
19.3.2013 2.4.2013 projekty PO
19.3.2013 2.4.2013 ASSECO
27.3.2013 2.4.2013 kominári-OcÚ
27.3.2013 2.4.2013 kominári-SO I
27.3.2013 2.4.2013 kominári-SO II
27.3.2013 2.4.2013 kominári-SO III


Apríl
prijaté na OÚ zverejnené
2.4.2013 2.5.2013 plyn-budova OcU
2.4.2013 2.5.2013 plyn-bytovky1
2.4.2013 2.5.2013 plyn-bytovky2
2.4.2013 2.5.2013 plyn-bytovky3
2.4.2013 2.5.2013 plyn-bytovky4
2.4.2013 2.5.2013 plyn-bytovky5
2.4.2013 2.5.2013 plyn-bytovky6
2.4.2013 2.5.2013 plyn-bytovky7
2.4.2013 2.5.2013 plyn-bytovky8
2.4.2013 2.5.2013 plyn-bytovky9
2.4.2013 2.5.2013 plyn-budova Starej školy
2.4.2013 2.5.2013 štiepkovanie
2.4.2013 2.5.2013 outsourcing za marec
2.4.2013 2.5.2013 orange za marec
8.4.2013 2.5.2013 vývoz odpadu za marec
8.4.2013 2.5.2013 VOK
8.4.2013 2.5.2013 uloženie odpadu za marec
8.4.2013 2.5.2013 t-com za marec
8.4.2013 2.5.2013 služby s webstránkou
8.4.2013 2.5.2013 sociálne služby
8.4.2013 2.5.2013 separovaný odpad za marec
8.4.2013 2.5.2013 stravovanie zamestnancov
15.4.2013 2.5.2013 pohrebné služby
15.4.2013 2.5.2013 Slovgram
15.4.2013 2.5.2013 oprava elektroinštalácie
17.4.2013 2.5.2013 vyúčtovanie bytov
17.4.2013 2.5.2013 ZPOZ
17.4.2013 2.5.2013 DHZ
17.4.2013 2.5.2013 BOZP a PO
26.4.2013 2.5.2013 geologický prieskum
26.4.2013 2.5.2013 zameranie
29.4.2013 2.5.2013 oprava a revízia osvetlenia na futbalovom štadióne

Máj
prijaté na OÚ zverejnené
3.5.2013 3.6.2013 STVPS-vývoz žumpy
3.5.2013 3.6.2013 klub dôchodcov
3.5.2013 3.6.2013 PZP traktor
3.5.2013 3.6.2013 PZP štiepkovač
3.5.2013 3.6.2013 PZP kompostovací voz
6.5.2013 3.6.2013 zmluva o outsourcingu
6.5.2013 3.6.2013 vývoz odpadu
6.5.2013 3.6.2013 t-com
6.5.2013 3.6.2013 uloženie odpadu
6.5.2013 3.6.2013 stravovanie zamestnancov
6.5.2013 3.6.2013 sociálne služby
6.5.2013 3.6.2013 separovaný zber za apríl
6.5.2013 3.6.2013 MĽK
6.5.2013 3.6.2013 orange za apríl
6.5.2013 3.6.2013 SPP-stará škola
6.5.2013 3.6.2013 SPP-bytovka1
6.5.2013 3.6.2013 SPP-bytovka2
6.5.2013 3.6.2013 SPP-bytovka3
6.5.2013 3.6.2013 SPP-bytovka4
6.5.2013 3.6.2013 SPP-bytovka5
6.5.2013 3.6.2013 SPP-bytovka6
6.5.2013 3.6.2013 SPP-bytovka7
6.5.2013 3.6.2013 SPP-bytovka8
6.5.2013 3.6.2013 SPP-bytovka9
6.5.2013 3.6.2013 SPP-budova OcÚ
9.5.2013 3.6.2013 deratizácia-obecný úrad
9.5.2013 3.6.2013 deratizácia-bytové domy
9.5.2013 3.6.2013 právne služby
9.5.2013 3.6.2013 úprava priestorov vstupu do zdravotného strediska
9.5.2013 3.6.2013 oprava strechy
9.5.2013 3.6.2013 ASSECO
15.5.2013 3.6.2013 ASSECO
15.5.2013 3.6.2013 nákup krovinorezu
15.5.2013 3.6.2013 revízie elektriky a bleskozvodov
20.5.2013 3.6.2013 klub dôchodcov
20.5.2013 3.6.2013 kosenie verejných priestranstiev RIDER
27.5.2013 3.6.2013 poistenie majetku
27.5.2013 3.6.2013 pohrebné služby3
27.5.2013 3.6.2013 pohrebné služby2
27.5.2013 3.6.2013 pohrebné služby1
29.5.2013 3.6.2013 Vrbičky-oprava lavičiek
29.5.2013 3.6.2013 oprava riadiaceho systému

Jún
prijaté na OÚ zverejnené
4.6.2013 1.7.2013 plyn-stará škola
4.6.2013 1.7.2013 plyn-bytovky1
4.6.2013 1.7.2013 plyn-bytovky2
4.6.2013 1.7.2013 plyn-bytovky3
4.6.2013 1.7.2013 plyn-bytovky4
4.6.2013 1.7.2013 plyn-bytovky5
4.6.2013 1.7.2013 plyn-bytovky6
4.6.2013 1.7.2013 plyn-bytovky7
4.6.2013 1.7.2013 plyn-bytovky8
4.6.2013 1.7.2013 plyn-bytovky9
4.6.2013 1.7.2013 plyn-budova OcÚ
4.6.2013 1.7.2013 vývoz odpadu
4.6.2013 1.7.2013 uloženie odpadu
4.6.2013 1.7.2013 outsourcing
4.6.2013 1.7.2013 orange za máj
4.6.2013 1.7.2013 kancelárske potreby
7.6.2013 1.7.2013 ZPOZ
7.6.2013 1.7.2013 Veolia
7.6.2013 1.7.2013 t-com za máj
7.6.2013 1.7.2013 oprava bojlera v bytovom dome
7.6.2013 1.7.2013 separovaný odpad za máj
7.6.2013 1.7.2013 stravovanie zamestnancov
17.6.2013 1.7.2013 VEOLIA-bytovky1
17.6.2013 1.7.2013 VEOLIA-bytovky2
17.6.2013 1.7.2013 VEOLIA-bytovky3
17.6.2013 1.7.2013 nákup kosačky
17.6.2013 1.7.2013 sociálne služby
17.6.2013 1.7.2013 oprava osvetlenia futbalového ihriska
17.6.2013 1.7.2013 oprava oplotenia
24.6.2013 1.7.2013 úprava signalizácie
24.6.2013 1.7.2013 odstraňovanie závad zistených pri el.revíziách
24.6.2013 1.7.2013 MĽK
24.6.2013 1.7.2013 činnosť odborne spôsobilej osoby
26.6.2013 1.7.2013 ASSECO
26.6.2013 1.7.2013 nákup sanity
26.6.2013 1.7.2013 kosenie verejných priestranstiev - RIDER
28.6.2013 1.7.2013 oprava kopírky


Júl
prijaté na OÚ zverejnené
2.7.2013 1.8.2013 ochrana objektov za jún
2.7.2013 1.8.2013 úprava archívu
2.7.2013 1.8.2013 služby spojené s webstránkou
8.7.2013 1.8.2013 kancelársky materiál
8.7.2013 1.8.2013 nákup hasiacich prístrojov
8.7.2013 1.8.2013 NON-STOP
8.7.2013 1.8.2013 outsourcing za jún
8.7.2013 1.8.2013 SPP-bytovky1
8.7.2013 1.8.2013 SPP-bytovky2
8.7.2013 1.8.2013 SPP-bytovky3
8.7.2013 1.8.2013 SPP-bytovky4
8.7.2013 1.8.2013 SPP-bytovky5
8.7.2013 1.8.2013 SPP-bytovky6
8.7.2013 1.8.2013 SPP-bytovky7
8.7.2013 1.8.2013 SPP-bytovky8
8.7.2013 1.8.2013 SPP-bytovky9
8.7.2013 1.8.2013 SPP- stará škola
8.7.2013 1.8.2013 SPP-budova OcÚ
11.7.2013 1.8.2013 t-com za jún
11.7.2013 1.8.2013 vývoz odpadu
11.7.2013 1.8.2013 výmena sanity v budove OcÚ
11.7.2013 1.8.2013 nákup elektomateriálu-VO
11.7.2013 1.8.2013 sociálne služby za jún
11.7.2013 1.8.2013 separovaný odpad za jún
11.7.2013 1.8.2013 oprava odpadového potrubia-nájomné byty
11.7.2013 1.8.2013 MĽK
11.7.2013 1.8.2013 BOZP a PO
22.7.2013 1.8.2013 výsadba - pamätník V.B.Nedožerského
22.7.2013 1.8.2013 nákup farby-sokel vonkajší - budova MŠ
22.7.2013 1.8.2013 maľovanie priestorov OcÚ
26.7.2013 1.8.2013 ASSECO
29.7.2013 1.8.2013 náter tribúny
29.7.2013 1.8.2013 ZPOZ
29.7.2013 1.8.2013 Klub dôchodcov


August

prijaté na OÚ zverejnené
5.8.2013 2.9.2013 Plyn bytovky 1
5.8.2013 2.9.2013 Plyn bytovky 2
5.8.2013 2.9.2013 Plyn bytovky 3
5.8.2013 2.9.2013 Plyn bytovky 4
5.8.2013 2.9.2013 Plyn bytovky 5
5.8.2013 2.9.2013 Plyn bytovky 6
5.8.2013 2.9.2013 Plyn bytovky 7
5.8.2013 2.9.2013 Plyn bytovky 8
5.8.2013 2.9.2013 Plyn OcÚ
5.8.2013 2.9.2013 Plyn Stará škola
5.8.2013 2.9.2013 Sociálne služby za júl
5.8.2013 2.9.2013 Stravovanie zamestnancov za júl
5.8.2013 2.9.2013 Uloženie odpadu
5.8.2013 2.9.2013 Vývoz odpadu
5.8.2013 2.9.2013 ASSECO
5.8.2013 2.9.2013 Ochrana objektov
5.8.2013 2.9.2013 Ozvučenie kultúrneho podujatia
7.8.2013 2.9.2013 T-com
7.8.2013 2.9.2013 Výmena okien
7.8.2013 2.9.2013 Archív - žalúzie
7.8.2013 2.9.2013 Kancelárske potreby
7.8.2013 2.9.2013 Oprava ulice Tajovského
7.8.2013 2.9.2013 Oprava vchodových dverí - bytovka
7.8.2013 2.9.2013 Outsourcing za júl
7.8.2013 2.9.2013 Poistenie - kompostovací voz
7.8.2013 2.9.2013 Poistenie - traktor
9.8.2013 2.9.2013 oprava zvodov a chodníka
12.8.2013 2.9.2013 oprava verejného rozhlasu
12.8.2013 2.9.2013 nákup radiátorov
12.8.2013 2.9.2013 nákup hasiacich prístrojov
12.8.2013 2.9.2013 ľudový jarmok-hygienické zariadenia
12.8.2013 2.9.2013 alarm systém
12.8.2013 2.9.2013 separovaný zber za júl
16.8.2013 2.9.2013 príprava propagačného materiálu
16.8.2013 2.9.2013 výmena radiátorov
21.8.2013 2.9.2013 oprava hasiacich prístrojov
23.8.2013 2.9.2013 verejné obstarávanie
28.8.2013 2.9.2013 kosenie rider


September
prijaté na OÚ zverejnené
9.9.2013 1.10.2013 SPP-stará škola
9.9.2013 1.10.2013 SPP-bytovky1
9.9.2013 1.10.2013 SPP-bytovky2
9.9.2013 1.10.2013 SPP-bytovky3
9.9.2013 1.10.2013 SPP-bytovky4
9.9.2013 1.10.2013 SPP-bytovky5
9.9.2013 1.10.2013 SPP-bytovky6
9.9.2013 1.10.2013 SPP-bytovky7
9.9.2013 1.10.2013 SPP-bytovky8
9.9.2013 1.10.2013 SPP-bytovky9
9.9.2013 1.10.2013 SPP - ocú
9.9.2013 1.10.2013 uloženie odpadu za august
9.9.2013 1.10.2013 sociálne služby za august
9.9.2013 1.10.2013 vývoz odpadu za august
9.9.2013 1.10.2013 zmluva outsourcing - august
9.9.2013 1.10.2013 t-com za august
9.9.2013 1.10.2013 stravovanie zamestnancov
9.9.2013 1.10.2013 poistenie majetku
9.9.2013 1.10.2013 orange za august
9.9.2013 1.10.2013 oprava oplotenia
9.9.2013 1.10.2013 oprava bojlera
9.9.2013 1.10.2013 ochrana objektov
11.9.2013 1.10.2013 nákup materiálu na VO
11.9.2013 1.10.2013 údržba budov
11.9.2013 1.10.2013 výtlky
11.9.2013 1.10.2013 MĽK
11.9.2013 1.10.2013 údržba kopírky
11.9.2013 1.10.2013 údržba kopírky
16.9.2013 1.10.2013 stravovanie zamestnancov za august
16.9.2013 1.10.2013 separovaný odpad za august
16.9.2013 1.10.2013 preblombovanie vodomerov-bytovky
16.9.2013 1.10.2013 čistenie kanalizácie-nájomné byty
16.9.2013 1.10.2013 náter tribúny
23.9.2013 1.10.2013 výroba lavíc a stolov
23.9.2013 1.10.2013 údržba elektrických rozvodov
23.9.2013 1.10.2013 ASSECO
26.9.2013 1.10.2013 kontrola hasiacich prístrojov-bytovka3
26.9.2013 1.10.2013 kontrola hasiacich prístrojov-bytovka2
26.9.2013 1.10.2013 kontrola hasiacich prístrojov-bytovka1
26.9.2013 1.10.2013 oprava hasiacich prístrojov-budova OcÚ
26.9.2013 1.10.2013 nákup stroja
30.9.2013 1.10.2013 oprava detského ihriska
30.9.2013 1.10.2013 výroba kotliny
30.9.2013 1.10.2013 VOK
30.9.2013 1.10.2013 nákup radiátorov

Október
prijaté na OÚ zverejnené
2.10.2013 4.11.2013 vývoz odpadu
2.10.2013 4.11.2013 uloženie odpadu
2.10.2013 4.11.2013 orange za september
2.10.2013 4.11.2013 outsourcing
2.10.2013 4.11.2013 návrh PHSR
2.10.2013 4.11.2013 ochŕana objektov
7.10.2013 4.11.2013 správa webstránky
7.10.2013 4.11.2013 stravovanie zamestnancov za október
7.10.2013 4.11.2013 zmluva o prevádzkovaní pohrebísk
7.10.2013 4.11.2013 výstava ZO SZCH
7.10.2013 4.11.2013 t-com za september
7.10.2013 4.11.2013 sociálne služby za september
7.10.2013 4.11.2013 deratizácia OcÚ
7.10.2013 4.11.2013 deratizácia bytovky
7.10.2013 4.11.2013 t-com za september
11.10.2013 4.11.2013 čistenie melioračný kanál
11.10.2013 4.11.2013 čistenie potoka
11.10.2013 4.11.2013 BOZP a PO
11.10.2013 4.11.2013 úprava kotolne v budove OcÚ
15.10.2013 4.11.2013 AASECO - voľby
15.10.2013 4.11.2013 štiepkovanie september-október
15.10.2013 4.11.2013 čistenie kanailizácie
17.10.2013 4.11.2013 separovaný odpad za september
17.10.2013 4.11.2013 požiarna ochrana
17.10.2013 4.11.2013 kominárske služby-SO3
17.10.2013 4.11.2013 kominárske služby-SO1
17.10.2013 4.11.2013 kominárske služby - SO2
17.10.2013 4.11.2013 kominárske služby - budova OcÚ
17.10.2013 4.11.2013 úprava dreva na lavičky
17.10.2013 4.11.2013 PZP avia DHZ
17.10.2013 4.11.2013 montáž samozatvárače-bytovky
22.10.2013 4.11.2013 revízia-zabezpečovací systém
22.10.2013 4.11.2013 SOZA
22.10.2013 4.11.2013 revízie - Stará škola
22.10.2013 4.11.2013 revízia budova OcÚ
22.10.2013 4.11.2013 nákup kuka nádob
25.10.2013 4.11.2013 činnosť odborne spôsobilej osoby
25.10.2013 4.11.2013 hasiace prístroje-bytový dom3
25.10.2013 4.11.2013 hasiace prístroje-bytový dom2
25.10.2013 4.11.2013 hasiace prístroje - bytový dom1
28.10.2013 4.11.2013 SPP vyúčtovannie-budova OcÚ
28.10.2013 4.11.2013 SPP vyúčtovanie bytovky9
28.10.2013 4.11.2013 SPP vyúčtovanie bytovky8
28.10.2013 4.11.2013 SPP vyúčtovanie bytovky7
28.10.2013 4.11.2013 SPP vyúčtovanie bytovky6
28.10.2013 4.11.2013 SPP vyúčtovanie bytovky5
28.10.2013 4.11.2013 SPP vyúčtovanie bytovky4
28.10.2013 4.11.2013 SPP vyúčtovanie bytovky3
28.10.2013 4.11.2013 SPP vyúčtovanie bytovky2
28.10.2013 4.11.2013 SPP vyúčtovanie bytovky1
28.10.2013 4.11.2013 SPP vyúčtovanie - budova Stará škola
28.10.2013 4.11.2013 oprava verejného rozhlasu
28.10.2013 4.11.2013 počítačové vybavenie
30.10.2013 4.11.2013 výmena kĺučky-bytový dom
30.10.2013 4.11.2013 poistné traktor
30.10.2013 4.11.2013 poistné kompostovací voz
31.10.2013 4.11.2013 ASSECO
31.10.2013 4.11.2013 ZPOZ

November
prijaté na OÚ zverejnené
04.11.2013 2.12.2013 Orange
04.11.2013 2.12.2013 SPP budova OcÚ
04.11.2013 2.12.2013 SPP bytovky1
04.11.2013 2.12.2013 SPP bytovky2
04.11.2013 2.12.2013 SPP bytovky3
04.11.2013 2.12.2013 SPP bytovky4
04.11.2013 2.12.2013 SPP bytovky5
04.11.2013 2.12.2013 SPP bytovky6
04.11.2013 2.12.2013 SPP bytovky7
04.11.2013 2.12.2013 SPP bytovky8
04.11.2013 2.12.2013 SPP bytovky9
04.11.2013 2.12.2013 SPP stará škola
04.11.2013 2.12.2013 vývoz žumpy OcÚ
04.11.2013 2.12.2013 outsourcing
04.11.2013 2.12.2013 ochrana objektov
04.11.2013 2.12.2013 kancelárske potreby
08.11.2013 2.12.2013 t-com za október
08.11.2013 2.12.2013 stravovanie zamestnancov
08.11.2013 2.12.2013 sociálne služby za október
08.11.2013 2.12.2013 pretlak kanalizácie-budova OcÚ
08.11.2013 2.12.2013 MĽK
08.11.2013 2.12.2013 čistenie kanalizácie-obecné nájomné byty
08.11.2013 2.12.2013 ASSECO-voľby
15.11.2013 2.12.2013 revízia bytových domov
18.11.2013 2.12.2013 separovaný odpad za október
20.11.2013 2.12.2013 cintoríny
22.11.2013 2.12.2013 dopravné značky
22.11.2013 2.12.2013 výmena regulátorov v bytových domoch
27.11.2013 2.12.2013 tlačivá
27.11.2013 2.12.2013 nákup lámp dok kultúrno-spoločenskej miestnosti a jedálne
29.11.2013 2.12.2013 strecha-šatne TJ
29.11.2013 2.12.2013 oprava vstupu do šatne TJ-materiál
29.11.2013 2.12.2013 oprava obecného rozhlasu-V.B.Nedožerského


December
prijaté na OÚ zverejnené
4.12.2013 2.1.2014 obecné noviny 2014
4.12.2013 2.1.2014 ochrana objektov
4.12.2013 2.1.2014 orange za november
4.12.2013 2.1.2014 outsourcing
4.12.2013 2.1.2014 SPP-budova OcÚ
4.12.2013 2.1.2014 SPP-bytovky1
4.12.2013 2.1.2014 SPP-bytovky2
4.12.2013 2.1.2014 SPP-bytovky3
4.12.2013 2.1.2014 SPP-bytovky4
4.12.2013 2.1.2014 SPP-bytovky5
4.12.2013 2.1.2014 SPP-bytovky6
4.12.2013 2.1.2014 SPP-bytovky7
4.12.2013 2.1.2014 SPP-bytovky8
6.12.2013 2.1.2014 poistenie majetku
6.12.2013 2.1.2014 VEOLIA - bytovky2
6.12.2013 2.1.2014 VEOLIA- areál Vrbičky
6.12.2013 2.1.2014 VEOLIA budova OcÚ
6.12.2013 2.1.2014 VEOLIA_požiarna zbrojnica
6.12.2013 2.1.2014 VEOLIA-bytovky1
6.12.2013 2.1.2014 VEOLIA-bytovky3
6.12.2013 2.1.2014 VEOLIA-dom smútku Brezany
6.12.2013 2.1.2014 VEOLIA-dom smútku Nedožery
4.12.2013 2.1.2014 dhz-hofman
9.12.2013 2.1.2014 vývoz žumpy OcÚ
9.12.2013 2.1.2014 kalendár nástenný
9.12.2013 2.1.2014 oprava bleskozvodu+revízia
9.12.2013 2.1.2014 čistenie ČOV nájomné byty
9.12.2013 2.1.2014 členský poplatok ZMOS 2014
11.12.2013 2.1.2014 pasport miestnych komunikácií
12.12.2013 2.1.2014 vypracovanie NMS
12.12.2013 2.1.2014 opravy v obecných nájomných bytoch
12.12.2013 2.1.2014 oprava verejného osvetlenia
12.12.2013 2.1.2014 oprava bytu p. Kochan
18.12.2013 2.1.2014 stravovanie zamestnancov
18.12.2013 2.1.2014 tlačivá
18.12.2013 2.1.2014 separovaný odpad
18.12.2013 2.1.2014 petit pres
18.12.2013 2.1.2014 oprava podlahy v bytovom dome
18.12.2013 2.1.2014 kancelárske potreby3
18.12.2013 2.1.2014 kancelárske potreby2
18.12.2013 2.1.2014 kancelárske potreby
18.12.2013 2.1.2014 cintoríny
18.12.2013 2.1.2014 ASSECO
 

Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke