Všeobecne záväzné nariadenia 2009 Vytlačiť

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia sú k dispozícii na nahliadnutie v úradných hodinách na chodbe obecného úradu alebo v kancelárii starostu obce.


2009

č.1

VZN ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci Nedožery-Brezany + Dodatok č.1


č.2
VZN o výške príspevkov v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Nedožery–Brezany
č.3
VZN o o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území  obce Nedožery-Brezany prevádzkovanými právnickými osobami a fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie.
+
Príloha k VZN o ovzduší
č.4
VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2010
č.5
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nedožery-Brezany pre r. 2010
č.6
VZN  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2010

 

Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke