Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Január 2017 Print E-mail
Article Index
Január 2017
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
All Pages

Január
prijaté na OÚ zverejnené
3.1.2017 3.1.2017 Asseco - programové vybavenie r. 2017 pdf
3.1.2017 3.1.2017 PZP štiepkovač FARMI 19.3.2017-18.3.2018 pdf
3.1.2017 3.1.2017 PZP Traktor ZETOR FORTERRA 19.3.2017-18.3.2018 pdf
3.1.2017 3.1.2017 Orange služby pdf
3.1.2017 3.1.2017 Odborná literatúra  - ZF r. 2017 pdf
5.1.2017 5.1.2017 Monitorovanie objektu 122016 pdf
5.1.2017 5.1.2017 Orange služby pdf
9.1.2017 9.1.2017 Stránka obce 10-122016 pdf
9.1.2017 9.1.2017 Posudková činnosť - opatrovateľská služba pdf
9.1.2017 9.1.2017 Webhostingové služby r. 2017 pdf
9.1.2017 9.1.2017 Krovinorez pdf
9.1.2017 9.1.2017 Stravné Raketa 122016 pdf
9.1.2017 9.1.2017 Slovak Telecom - služby pdf
9.1.2017 9.1.2017 FZF17100446 - odber elektriny pdf
9.1.2017 9.1.2017 ZF17100445 - odber elektriny pdf
9.1.2017 9.1.2017 FZF17100444 - odber elektriny pdf
9.1.2017 9.1.2017 FZF17100316 - odber elektriny pdf
13.1.2017 15.1.2017 SEE - Družby 1 MOP 0, F9170159326 pdf
13.1.2017 15.1.2017 SEE - Družby 1 MOP 0, F9170159327 pdf
13.1.2017 15.1.2017 SEE - Družby 14 MOP 0 pdf
13.1.2017 15.1.2017 SEE - VO ul. Kukučínova pdf
13.1.2017 15.1.2017 SSE - Družby 10 MOP-2 pdf
13.1.2017 15.1.2017 SSE - Družby 683-9 spolo pdf
13.1.2017 15.1.2017 SSE - Družby 7 Kotol pdf
13.1.2017 15.1.2017 SSE - Dom smútku č.o. Brezany pdf
13.1.2017 15.1.2017 SSE - Družby 11 MOP-2 pdf
13.1.2017 15.1.2017 SSE - Družby 10 MOP-3 pdf
13.1.2017 15.1.2017 SSE - Požiarna zbrojnica pdf
13.1.2017 15.1.2017 SSE - Družby 1 - ČOV pdf
13.1.2017 15.1.2017 Zber KO 122016 pdf
11.1.2017 15.1.2017 Poplatok zber KO 122016 pdf
11.1.2017 15.1.2017 Služby BOZP r. 01.01. - 31.03.2017 pdf
11.1.2017 15.1.2017 Outsourcing lT 122016 pdf
11.1.2017 15.1.2017 Prevádzkovanie pohrebísk 122016 pdf
11.1.2017 15.1.2017 Pohrebné služby 122016 pdf
9.1.2017 15.1.2017 Kontrola bezpečnosti detského ihriska - ročná pdf
12.1.2017 15.1.2017 Inštalácia vianočného osvetlenia pdf
17.1.2017 18.1.2017 SSE - Družstevná 367 MOP-0 0 pdf
17.1.2017 18.1.2017 SSE - Družby 8 spolo pdf
17.1.2017 18.1.2017 SSE - Družby 12 MOP-2 pdf
17.1.2017 18.1.2017 SSE - Družby 9 Kotol pdf
17.1.2017 18.1.2017 SSE - Družby 11 MOP 1 pdf
17.1.2017 18.1.2017 SSE - ČOV Družby 1 MOP 0 pdf
17.1.2017 18.1.2017 SSE - Družby 8 Kotol pdf
17.1.2017 18.1.2017 SSE - Družby 7 spolo pdf
17.1.2017 18.1.2017 SSE - ČOV Družstevná 2 pdf
17.1.2017 18.1.2017 SSE - M. Rázusa 488 pdf
17.1.2017 18.1.2017 SSE - T. Hromadu 0 KN172-0 pdf
17.1.2017 18.1.2017 SSE - VO ul. Hviezdoslavova pdf
17.1.2017 18.1.2017 SSE - Družby 15 MOP 0 pdf
17.1.2017 18.1.2017 SSE - Družby 13 MOP 0 pdf
17.1.2017 18.1.2017 SSE - Družstevná 367-1 MOP 0 0 pdf
17.1.2017 18.1.2017 SSE - VO ul. V B Nedožerského pdf
17.1.2017 18.1.2017 SSE - V. B. Nedožerského 105 pdf
17.1.2017 18.1.2017 SSE - Stará škola pdf
17.1.2017 18.1.2017 SSE - Dom smútku č.o. Nedožery pdf
17.1.2017 18.1.2017 SSE - Družstevná 367 MOP-0 1 pdf
18.1.2017 24.1.2017 SPP-DF 7303633758 za 012017 pdf
18.1.2017 24.1.2017 SPP-DF 7303633747 za 012017 pdf
18.1.2017 24.1.2017 SPP-DF 7303633743 za 012017 pdf
18.1.2017 24.1.2017 SPP-DF 7303633744 za 012017 pdf
18.1.2017 24.1.2017 SPP-DF 7303633745 za 012017 pdf
18.1.2017 24.1.2017 SPP-DF 7303633746 za 012017 pdf
18.1.2017 24.1.2017 SPP-DF 7303633740 za 012017 pdf
18.1.2017 24.1.2017 SPP-DF 7303633741 za 012017 pdf
18.1.2017 24.1.2017 SPP-DF 7303633742 za 012017 pdf
18.1.2017 24.1.2017 SPP-DF 7303633739 za 012017 pdf
18.1.2017 24.1.2017 SPP-DF 7303633738 za 012017 pdf
18.1.2017 24.1.2017 SPP-DF 7303633737 za 012017 pdf
18.1.2017 24.1.2017 SSE - Zdravotné stredisko MOP 0 0 pdf
30.1.2017 1.2.2017 HP - Traktor Forterra 03.03.2017-02.06.2017 pdf
30.1.2017 1.2.2017 HP - Drvič Zago Ecogreen 03.03.2017-02.06.2017 pdf
30.1.2017 1.2.2017 Posypový materiál - zimná údržba ciest pdf
26.1.2017 1.2.2017 Členské r. 2017 - Občianske združenie Hornonitrie pdf
30.1.2017 1.2.2017 Poistenie malých a stredných podnikateľov 03.03.2017-02.06.2017 pdf
30.1.2017 1.2.2017 Zimná údržba ciest, údržba traktora pdf
30.1.2017 1.2.2017 Opravy nájomné byty pdf
30.1.2017 1.2.2017 Oprava kúrenia - budova Starej školy pdf
26.1.2017 1.2.2017 Prevádzkovanie pohrebísk 012017 pdf
26.1.2017 1.2.2017 Pohrebné služby 012017 pdf
26.1.2017 1.2.2017 Vema - školenie mzdový program pdf
26.1.2017 1.2.2017 Poradca s.r.o. -  ZF r. 2017 odborná literatúra pdf
25.1.2017 1.2.2017 Čerpadlo - Kotoľňa SO1 pdf
25.1.2017 1.2.2017 PD Horná Nitra - zimná údržba ciest pdf
25.1.2017 1.2.2017 SSE-VF 9170186932 - Družby 10 MOP 1 pdf
25.1.2017 1.2.2017 SSE-OF 9170186931 - Družby 10 MOP 1 pdf
23.1.2017 1.2.2017 Servis Asseco Solutions pdf
19.1.2017 1.2.2017 Zimná údržba stroj Bobcat pdf
18.1.2017 1.2.2017 Matričný program r. 2017 pdf
18.1.2017 1.2.2017 SPP-VF 7449240485 - Družby 15 pdf
18.1.2017 1.2.2017 SPP-VF7444251007 - Hviezdoslavova 3701 pdf
18.1.2017 1.2.2017 SPP-VF7449240484 - Družby 13 pdf
18.1.2017 1.2.2017 SPP-VF 7449240481 - Družby 10 pdf
18.1.2017 1.2.2017 SPP-VF 7449240482 - Družby 11 pdf
18.1.2017 1.2.2017 SPP-VF 7449240483 - Družby 14 pdf
18.1.2017 1.2.2017 SPP-VF 7449240478 - Družby 1 pdf
18.1.2017 1.2.2017 SPP-VF 7449240479 - Družby1 pdf
18.1.2017 1.2.2017 SPP-VF 7449240480-Družby1 pdf
18.1.2017 1.2.2017 SPP-VF 7449240477 - Stará škola pdf
18.1.2017 1.2.2017 SPP-VF 7449240476 - Družstevná 367 pdf
18.1.2017 1.2.2017 SPP-VF 7449240475 - Družby 12 pdf
30.1.2017 2.2.2017 PO - materiál pdf

prijaté na OÚ zverejnené Február
2.2.2017 2.2.2017 Kosačka - verejná zeleň, príslušenstvo pdf
1.2.2017 2.2.2017 Stravné ŠJ 012017 pdf
6.2.2017 7.2.2017 Dovoz materiálu - kamenivo pdf
6.2.2017 7.2.2017 KA-VT - oprava kancelárskej techniky pdf
6.2.2017 7.2.2017 Monitorovanie objektu 012017 pdf
6.2.2017 7.2.2017 Opravy OcÚ pdf
6.2.2017 7.2.2017 Opravy Zdravotné stredisko pdf
6.2.2017 7.2.2017 Orange - služby pdf
6.2.2017 7.2.2017 Q-net - internetové pripojenie pdf
6.2.2017 7.2.2017 SPP - DF 7263757132 022017 pdf
6.2.2017 7.2.2017 SPP - DF 7263757133 022017 pdf
6.2.2017 7.2.2017 SPP - DF 7263757134 022017 pdf
6.2.2017 7.2.2017 SPP - DF 7263757135 022017 pdf
6.2.2017 7.2.2017 SPP - DF 7263757136 022017 pdf
6.2.2017 7.2.2017 SPP - DF 7263757137 022017 pdf
6.2.2017 7.2.2017 SPP - DF 7263757138 022017 pdf
6.2.2017 7.2.2017 SPP - DF 7263757139 022017 pdf
6.2.2017 7.2.2017 SPP - DF 7263757140 022017 pdf
6.2.2017 7.2.2017 SPP - DF 7263757141 022017 pdf
6.2.2017 7.2.2017 SPP - DF 7263757142 022017 pdf
6.2.2017 7.2.2017 SPP - DF 7263757152 022017 pdf
9.2.2017 12.2.2017 ZMO HN - členský príspevok r. 2017 pdf
9.2.2017 12.2.2017 Oprava elektroinštalácie nájomné byty 683-8 pdf
8.2.2017 12.2.2017 Slovak Telecom - služby pdf
7.2.2017 12.2.2017 Opravy nájomné byty 685-14 pdf
7.2.2017 12.2.2017 Poplatok KO 012017 pdf
7.2.2017 12.2.2017 Vývoz KO 012017 pdf
13.2.2017 14.2.2017 Outsourcing lT 012017 pdf
15.2.2017 18.2.2017 VF za elektrinu FVF17300601 - ul. Hviezdoslavova pdf
15.2.2017 18.2.2017 VF za elektrinu FVF17300599 - ul. V.B. Nedožerského pdf
15.2.2017 18.2.2017 VF za elektrinu FVF17300598 - ul. Družstevná 367 pdf
15.2.2017 18.2.2017 VF za elektrinu FVF17300600 - ul. Družstevná 370 pdf
13.2.2017 18.2.2017 Servis plastových okien pdf
20.2.2017 22.2.2017 PZP Drvič Zago od 11.05.2017 do 10.05.2018 pdf
20.2.2017 22.2.2017 KA-VT - Kancelárske potreby 2 pdf
20.2.2017 22.2.2017 KA-VT - Kancelárske potreby 1 pdf
23.2.2017 1.3.2017 Orange - služby
pdf
23.2.2017 1.3.2017 Servis Asseco pdf
28.2.2017 1.3.2017 Vypracovanie PD - zateplenie objektu OcÚ pdf
27.2.2017 1.3.2017 Opravy nájomné byty SO3 - podkrovie pdf
28.2.2017 1.3.2017 Hanel - obecné akcie pdf
28.2.2017 1.3.2017 Stravné ŠJ 022017 pdf

prijaté na OÚ zverejnené Marec
1.3.2017 3.3.2017 Servis Asseco pdf
1.3.2017 3.3.2017 STVPS - vodné areál Vŕbičky pdf
1.3.2017 3.3.2017 STVPS - vodné Stará škola pdf
7.3.2017 8.3.2017 Servis Asseco pdf
7.3.2017 8.3.2017 Výroba a nalepenie označenia OÚ, SÚ a Knižnica pdf
7.3.2017 8.3.2017 Projekt elektroinštalácie Požiarna zbrojnica pdf
6.3.2017 8.3.2017 StVPS - vodné u. Družby 685-13,14,15 pdf
6.3.2017 8.3.2017 StVPS - vodné ul. Hviezdoslavova 370 - Požiarna zbrojnica pdf
6.3.2017 8.3.2017 StVPS - vodné ul. Hviezdoslavova 628 - Dom smútku č.o. Brezany pdf
6.3.2017 8.3.2017 StVPS - vodné ul. V.B. Nedožerského 627 - Dom smútku č.o. Nedožery pdf
6.3.2017 8.3.2017 StVPS - vodné ul. Družstevná 367 - budova OcÚ pdf
6.3.2017 8.3.2017 StVPS - vodné ul. M. Rázusa 448 - Dom záhradkárov pdf
6.3.2017 8.3.2017 StVPS - vodné ul. Družby 684-10,11,12 pdf
6.3.2017 8.3.2017 Monitorovanie objektu 022017 pdf
6.3.2017 8.3.2017 StVPS - vodné ul. Hviezdoslavova - výtokový stojan pdf
6.3.2017 8.3.2017 StVPS - vodné  ul. Družby 683-7,8,9 pdf
2.3.2017 8.3.2017 Rozhlasová ústredňa - ozvučovanie Domov smútku pdf
6.3.2017 8.3.2017 Ing. Korcová Milena - audit 2016 pdf
6.3.2017 8.3.2017 Poistenie veľkých rizík 01.04.2017-30.06.2017 pdf
6.3.2017 8.3.2017 Čistenie kanalizácie ul. Družby - nájomné byty pdf
6.3.2017 8.3.2017 SPP - DF 7223882989 - 032017 pdf
6.3.2017 8.3.2017 SPP - DF 7223882985 - 032017 pdf
6.3.2017 8.3.2017 SPP - DF 7223882986 - 032017 pdf
6.3.2017 8.3.2017 SPP - DF 7223882987 - 032017 pdf
6.3.2017 8.3.2017 SPP - DF 7223882988 - 032017 pdf
6.3.2017 8.3.2017 SPP - DF 7223882984 - 032017 pdf
6.3.2017 8.3.2017 SPP - DF 7223883004 - 032017 pdf
6.3.2017 8.3.2017 SPP - DF 7223882983 - 032017 pdf
6.3.2017 8.3.2017 SPP - DF 7223882993 - 032017 pdf
6.3.2017 8.3.2017 SPP - DF 7223882992 - 032017 pdf
6.3.2017 8.3.2017 Poradca s.r.o. - ZF mesačníka DUO r. 2017 pdf
6.3.2017 8.3.2017 Orange služby pdf
6.3.2017 8.3.2017 SPP - DF 7223882991 - 032017 pdf
6.3.2017 8.3.2017 SPP - DF 7223882990 - 032017 pdf
6.3.2017 8.3.2017 KA-VT - kancelárske potreby pdf
6.3.2017 8.3.2017 KA-VT - servis kancelárskej technik pdf
3.3.2017 8.3.2017 Pohrebné služby 022017 pdf
3.3.2017 8.3.2017 Prevádzkovanie pohrebísk 022017 pdf
8.3.2017 13.3.2017 Slovak Telecom - služby pdf
8.3.2017 13.3.2017 Preventívne prehliadky hasičov pdf
8.3.2017 13.3.2017 Opravy podkrovia SO2 pdf
9.3.2017 13.3.2017 StVPS - čistenie budova OcÚ pdf
9.3.2017 13.3.2017 Zväčšenie diskového priestoru na serveri pdf
9.3.2017 13.3.2017 Knižnica - doplnenie knižného fondu pdf
10.3.2017 13.3.2017 Outsourcing lT 022017 pdf
14.3.2017 14.3.2017 Náhradný diel na traktor pdf
13.3.2017 14.3.2017 Vývoz KO 022017 pdf
13.3.2017 14.3.2017 Poplatok KO 022017 pdf
13.3.2017 14.3.2017 DEK  - ZF studená asfaltová zmes pdf
13.3.2017 14.3.2017 Servis plastových okien SO3 pdf
13.3.2017 14.3.2017 Servis plastových okien SO1 pdf
13.3.2017 14.3.2017 Servis plastových okien SO2 pdf
16.3.2017 19.3.2017 EE - FVF 17300749 za elektrinu odb. miesto ul. Družstevná 370 pdf
16.3.2017 19.3.2017 EE - FVF 17300748 za elektrinu odb. miesto V.B.N - VO pdf
16.3.2017 19.3.2017 EE - FVF 17300750 za elektrinu odb. miesto ul. Hviezdoslavova pdf
16.3.2017 19.3.2017 Montážne práce Požiarna zbrojnica pdf
16.3.2017 19.3.2017 Projekt škola pdf
15.3.2017 19.3.2017 StVPS - čistenie ul. Družstevná pdf
15.3.2017 19.3.2017 Kontajner 1100 l čierny pdf
15.3.2017 19.3.2017 Techem - rozúčtovanie nákladov na teplo r. 2016 pdf
13.3.2017 19.3.2017 Propagácia obce pdf
16.3.2017 19.3.2017 EE - FVF 17300747 za elektrinu odb. miesto Družstevná 367 pdf
15.3.2017 19.3.2017 StVPS - čistenie ČOV 32 b.j. ul. Družstevná pdf
14.3.2017 19.3.2017 Náhradný diel na traktor pdf
27.3.2017 27.3.2017 Soza - Štefánska zábava + dohoda pdf
27.3.2017 27.3.2017 Kancelársky materiál pdf
27.3.2017 27.3.2017 Orange - služby pdf
27.3.2017 27.3.2017 Slovgram - verejný rozhlas r. 2017 pdf
31.3.2017 31.3.2017 Dobropis StVPS - Požiarna zbrojnica pdf
29.3.2017 31.3.2017 Oprava vozidla TATRA CAS pdf
31.3.2017 31.3.2017 Dobropis StVPS - Dom smútku č. o. Nedožery pdf
31.3.2017 31.3.2017 Prevádzkovanie pohrebísk 032017 pdf
30.3.2017 31.3.2017 Za vykonanie verejného obstarávania pdf

prijaté na OÚ zverejnené Apríl
3.4.2017 5.4.2017 FIREPORT - služba pdf
3.4.2017 5.4.2017 Revízia komína SO3 pdf
3.4.2017 5.4.2017 Revízia komína SO2 pdf
3.4.2017 5.4.2017 Revízia komína SO1 pdf
3.4.2017 5.4.2017 Revízia komína - budova OcÚ pdf
3.4.2017 5.4.2017 Ťarchopis StVPS - SO3 pdf
3.4.2017 5.4.2017 Dobropis StVPS - Dom smútku č.o. Brezany pdf
3.4.2017 5.4.2017 Ťarchopis StVPS - OcÚ pdf
3.4.2017 5.4.2017 Dobropis StVPS - ul. Hviezdoslavova - výt. stojan pdf
3.4.2017 5.4.2017 Dobropis StVPS - Dom záhradkárov pdf
3.4.2017 5.4.2017 Ťarchopis StVPS - SO2 pdf
3.4.2017 5.4.2017 Ťarchopis StVPS - SO1 pdf
3.4.2017 5.4.2017 Dobropis StVPS - Stará škola pdf
3.4.2017 5.4.2017 Dobropis StVPS - Areál Vŕbičky pdf
4.4.2017 11.4.2017 SPP - DF 7243830284 042017 pdf
4.4.2017 11.4.2017 SPP - DF 7243830285 042017 pdf
4.4.2017 11.4.2017 SPP - DF 7243830286 042017 pdf
4.4.2017 11.4.2017 SPP - DF 7243830287 042017 pdf
4.4.2017 11.4.2017 SPP - DF 7243830302 042017 pdf
4.4.2017 11.4.2017 SPP - DF 7243830290 042017 pdf
4.4.2017 11.4.2017 SPP - DF 7243830289 042017 pdf
4.4.2017 11.4.2017 SPP - DF7 243830288 042017 pdf
4.4.2017 11.4.2017 KP - Zodpovednosť za škodu Tatra Cas pdf
4.4.2017 11.4.2017 Opravy nájomné byty  SO1; SO3 pdf
4.4.2017 11.4.2017 Opravy nájomný byt SO2 pdf
4.4.2017 11.4.2017 Orange - služby pdf
4.4.2017 11.4.2017 SPP - DF 7243830281 042017 pdf
4.4.2017 11.4.2017 SPP - DF 7243830280 042017 pdf
4.4.2017 11.4.2017 SPP - DF 7218895192 042017 pdf
4.4.2017 11.4.2017 SPP - DF 7243830283 042017 pdf
4.4.2017 11.4.2017 SPP - DF 7145603798 042017 pdf
10.4.2017 11.4.2017 Faktúra 20170011 - Ing.Stanislav Kurbel pdf
10.4.2017 11.4.2017 Faktúra č. 2017081 - GKV&Ac, s.r.o. pdf
10.4.2017 11.4.2017 Komunálna poisťovňa - Poistenie zodpovednosti za škodu pdf
10.4.2017 11.4.2017 Slovak Telekom - služby pdf
10.4.2017 11.4.2017 Poplatok KO 032017 pdf
10.4.2017 11.4.2017 Stravné ŠJ 032017 pdf
10.4.2017 11.4.2017 StVPS - čistenie budova OcÚ pdf
10.4.2017 11.4.2017 MJP consult, s.r.o.
10.4.2017 11.4.2017 Vývoz KO 032017 pdf
10.4.2017 11.4.2017 OSP, a.s. pdf
12.4.2017 13.4.2017 HANEL s.r.o. pdf
12.4.2017 13.4.2017 BAK, spol.s.r.o. pdf
12.4.2017 13.4.2017 VF za elektrinu FVF17302278-ul.Družstevná 367 pdf
12.4.2017 13.4.2017 VF za elektrinu FVF 17302281-ul.Hviezdoslavova pdf
12.4.2017 13.4.2017 VF za elektrinu FVF 17302280-ul.Družstevná 370 pdf
12.4.2017 13.4.2017 VF za elektrinu FVF 17302279-ul. V.B. Nedožerského pdf
12.4.2017 13.4.2017 Outsourcing IT 032017 pdf
21.4.2017 21.4.2017 Preprava - Klub dôchodcov pdf
21.4.2017 21.4.2017 DHZ - rovnošaty pdf
21.4.2017 21.4.2017 Servisná prehliadka - kúrenie šatne pdf
18.4.2017 21.4.2017 Igor Važan - POLES pdf
18.4.2017 21.4.2017 StVPS-čistenie kanalizačnej prípojky v nájomných bytovkách pdf
18.4.2017 21.4.2017 EL MONT pdf
19.4.2017 21.4.2017 BAK,spol. s.r.o. pdf
24.4.2017 26.4.2017 Prima banka Slovensko,a.s. pdf
24.4.2017 26.4.2017 PD Flóra-frézovanie pňov pdf
24.4.2017 26.4.2017 Lomtec.com a.s.-poskytovanie služieb pdf
24.4.2017 26.4.2017 HUMONT, s.r.o.-montáž zabezpečovacieho zariadenia pdf
25.4.2017 26.4.2017 PO - dýchací prístroj pdf
26.4.2017 26.4.2017 Krajčík Richard - vyhotovenie Bezpečnostného projektu pdf

prijaté na OÚ zverejnené
Máj
28.4.2017 4.5.2017 Vema, s.r.o. pdf
28.4.2017 4.5.2017 Prevádzkovanie pohrebísk 042017 pdf
28.4.2017 4.5.2017 Pohrebné služby 042017 pdf
3.5.2017 4.5.2017 KA-VT spol. s.r.o. pdf
28.4.2017 4.5.2017 Stravné ŠJ 042017 pdf
2.5.2017 4.5.2017 VOT METAL s.r.o. pdf
3.5.2017 4.5.2017 Ing. Dušan Radovič - verejné obstarávanie pdf
3.5.2017 4.5.2017 HUMONT, s.r.o. - elektroinštalačné práce s dodávkou materiálu pdf
3.5.2017 4.5.2017 FRP Services, s.r.o.-služba pdf
2.5.2017 4.5.2017 StVPS-čistenie odpadovej vody OcÚ pdf
3.5.2017 4.5.2017 SPP - DF 7228915570 052017 pdf
3.5.2017 4.5.2017 SPP - DF 7228915559 052017 pdf
3.5.2017 4.5.2017 SPP - DF 7228915558 052017 pdf
3.5.2017 4.5.2017 SPP - DF 7228915557 052017 pdf
3.5.2017 4.5.2017 SPP - DF 7228915553 052017 pdf
3.5.2017 4.5.2017 SPP - DF 7228915554 052017 pdf
3.5.2017 4.5.2017 SPP - DF 7228915555 052017 pdf
3.5.2017 4.5.2017 SPP - DF 7228915556 052017 pdf
3.5.2017 4.5.2017 SPP - DF 7228915552 052017 pdf
3.5.2017 4.5.2017 SPP - DF 7228915551 052017 pdf
3.5.2017 4.5.2017 SPP - DF 7228915550 052017 pdf
3.5.2017 4.5.2017 SPP - DF 7228915549 052017 pdf
9.5.2017 9.5.2017 HP - Drvič ZAGO ECOGREEN 03.06.2017-02.09.2017 pdf
9.5.2017 9.5.2017 HP - štiepkovač pdf
9.5.2017 9.5.2017 HP - Traktor FORTERRA 03.06.2017-02.09.2017 pdf
9.5.2017 9.5.2017 Poistenie malých a stredných podnikateľov - 03.06.2017-02.09.2017 pdf
9.5.2017 9.5.2017 SECURITAS SK s.r.o. 042017 pdf
9.5.2017 9.5.2017 Stravné Raketa 042017 pdf
28.4.2017 9.5.2017 StVPS - opravná faktúra pdf
9.5.2017 9.5.2017 VÚB, a.s. - vypracovanie správy pre účely auditu pdf
9.5.2017 9.5.2017 Slovak Telekom-služby pdf
9.5.2017 12.5.2017 Vývoz KO 042017 pdf
9.5.2017 12.5.2017 Poplatok KO 042017 pdf
12.5.2017 14.5.2017 Outsourcing IT 042017 pdf
12.5.2017 14.5.2017 VF za elektrinu FVF17302723-ul.Hviezdoslavova pdf
12.5.2017 15.5.2017 VF za elektrinu FVF17302921 - ul.Družstevná 367 pdf
12.5.2017 15.5.2017 VF za elektrinu FVF17302920 - ul.Družstevná 370 pdf
12.5.2017 15.5.2017 VF za elektrinu FVF17302919 - ul.Nedožerského pdf
12.5.2017 15.5.2017 VF za elektrinu FVF17302918 - ul. Družstevná 367-1 pdf
10.5.2017 15.5.2017 BAK spol. s.r.o. - oprava havarijného stavu pdf
17.5.2017 18.5.2017 Ing. Lenárt Karol - spracovanie vyúčtovania nájomných bytov za r. 2016 pdf
15.5.2017 18.5.2017 Ján Černák - servis MV Nissan Navara pdf
17.5.2017 18.5.2017 Milan Kiaba -ALARM SYSTÉM pdf
18.5.2017 18.5.2017 Orange - služby pdf
18.5.2017 18.5.2017 SAD Prievidza a.s. pdf
18.5.2017 18.5.2017 PYROKOMPLET s.r.o. - zásahový komplet 2ks pdf
18.5.2017 18.5.2017 Patrik Chovanec - nožnicové stany pdf
18.5.2017 18.5.2017 Ing. Dušan Radovič-verejné obstarávanie pdf
18.5.2017 21.5.2017 Ing. Dušan Radovič-verejné obstarávanie pdf
18.5.2017 21.5.2017 Patrik Chovanec - nožnicové stany pdf
19.5.2017 21.5.2017 JAMP, s.r.o. - vretenová kosačka Malak 1840 a vertikulátor pdf
19.5.2017 21.5.2017 StVPS-čistenie kanalizácie ul.Družby pdf
22.5.2017 23.5.2017 StVPS-vodné ul. V.B.Nedožerského 627 - Dom smútku č.o. Nedožery pdf
22.5.2017 23.5.2017 StVPS - vodné ul.Hviezdoslavova 628 - Dom smútku č.o.Brezany pdf
22.5.2017 23.5.2017 StVPS - vodné ul.Hviezdoslavova  - výtokový stojan pdf
22.5.2017 23.5.2017 StVPS - vodné ul. Družby 683-7,8,9 pdf
22.5.2017 23.5.2017 StVPS - vodné ul. Družby 684 - 10,11,12 pdf
22.5.2017 23.5.2017 StVPS - vodné ul. Družby 685-13,14,15 pdf
22.5.2017 23.5.2017 StVPS - vodné ul. V.B.Nedožerského 192 - Polyfunkčný objekt pdf
22.5.2017 23.5.2017 StVPS - ul. Družstevná 367 - budova OcÚ pdf
19.5.2017 23.5.2017 Peter Pavlíček - Elektroservis - elektrický kotol pdf
19.5.2017 23.5.2017 Peter Pavlíček - Elektroservis - oprava gastrozariadení pdf
24.5.2017 25.5.2017 VOT METAL s.r.o. - oprava drezovej batérie a oprava WC v nájomnom byte pdf
24.5.2017 28.5.2017 Ing.Karol Lenárt - konzultačná, poradenská činnosť, úprava údajov pdf
30.5.2017 30.5.2017 StVPS - čistenie odpadovej vody, OcÚ pdf
30.5.2017 30.5.2017 Soza - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel pdf
30.5.2017 30.5.2017 SIGNUM, s.r.o. POPRAD pdf
30.5.2017 30.5.2017 JUDr. Martin Lukačovič - advokát, s.r.o. - odmena za právne služby pdf

prijaté na OÚ zverejnené Jún
31.5.2017 1.6.2017 Ivan Predajniansky - likvidácia pňov pdf
30.5.2017 1.6.2017 Pohrebné služby 052017 pdf
30.5.2017 1.6.2017 Prevádzkovanie pohrebísk 052017 pdf
1.6.2017 1.6.2017 StVPS - vodné ul. Hviezdoslavova 370 - Požiarna zbrojnice pdf
1.6.2017 1.6.2017 StVPS - vodné ul. V.B. Nedožerského - Areál Vrbičky pdf
31.5.2017 1.6.2017 Stravné ŠJ 052017 pdf
2.6.2017 3.6.2017 Ľudovít Kóňa - Kníhkupectvo EZOP pdf
7.6.2017 7.6.2017 Slovak Telekom - služby pdf
7.6.2017 7.6.2017 Poplatok KO 052017 pdf
7.6.2017 7.6.2017 GALTERRA spol. s.r.o. pdf
7.6.2017 7.6.2017 Vývoz KO 052017 pdf
7.6.2017 7.6.2017 StVPS - vodné ul. M.Rázusa 448 - Dom záhradkárov pdf
7.6.2017 7.6.2017 BAK, spol. s.r.o. pdf
5.6.2017 7.6.2017 Stravné Raketa 052017 pdf
5.6.2017 7.6.2017 SECURITAS SK s.r.o. - monitorovanie objektu pdf
5.6.2017 7.6.2017 Martin Klopan - stolárske práce pdf
5.6.2017 7.6.2017 Orange - služby pdf
5.6.2017 7.6.2017 FIREPORT - služba pdf
5.6.2017 7.6.2017 KA- VT spol. s.r.o. - dodávka tovaru pdf
5.6.2017 7.6.2017 KA- VT spol. s.r.o. - dodávka tovaru pdf
5.6.2017 7.6.2017 SPP - DF 7308721544 062017 pdf
5.6.2017 7.6.2017 SPP - DF 7308721534 062017 pdf
5.6.2017 7.6.2017 SPP - DF 7308721533 062017 pdf
5.6.2017 7.6.2017 SPP - DF 7308721532 062017 pdf
5.6.2017 7.6.2017 SPP - DF 7308721528 062017 pdf
5.6.2017 7.6.2017 SPP - DF 7308721529 062017 pdf
5.6.2017 7.6.2017 SPP - DF 7308721530 062017 pdf
5.6.2017 7.6.2017 SPP - DF 7308721531 062017 pdf
5.6.2017 7.6.2017 SPP - DF 7308721527 062017 pdf
5.6.2017 7.6.2017 SPP - DF 7308721526 062017 pdf
5.6.2017 7.6.2017 SPP - DF 7308721525 062017 pdf
5.6.2017 7.6.2017 SPP - DF 7308721524 062017 pdf
9.6.2017 11.6.2017 VF za elektrinu FVF17303461 ul. Družstevná 367 pdf
9.6.2017 11.6.2017 RHEA SK, s.r.o. pdf
9.6.2017 11.6.2017 Outsourcing IT 052017 pdf
9.6.2017 11.6.2017 ES - SLOVAKIA, s.r.o. - technická podpora - web pdf
9.6.2017 11.6.2017 VF za elektrinu FVF17303462 - ul. Družstevná 367-1 pdf
9.6.2017 11.6.2017 VF za elektrinu FVF17303463 - ul. Nedožerského pdf
9.6.2017 11.6.2017 VF za elektrinu FVF17303464 - ul. Družstevná 370 pdf
9.6.2017 11.6.2017 VF za elektrinu FVF17303465 - ul. Hviezdoslavova pdf
8.6.2017 11.6.2017 Generali poisťovňa,a. s. - poistenie veľkých rizík pdf
7.6.2017 11.6.2017 Ferdinand Žigo pdf
12.6.2017 13.6.2017 StVPS - čistenie kanalizácie, nájomné bytovky ul.Družby pdf
14.6.2017 19.6.2017 KA-VT spol. s.r.o. pdf
14.6.2017 19.6.2017 KA-VT spol. s.r.o. pdf
19.6.2017 19.6.2017 SUBSIDIA s.r.o. pdf
19.6.2017 19.6.2017 ADRA ATTIS, s.r.o. - výroba, tlač, dodanie propagačného materiálu pdf
19.6.2017 19.6.2017 HK Plus s.r.o. pdf
19.6.2017 19.6.2017 PROart s. r. o. pdf
19.6.2017 19.6.2017 PROart s. r. o. pdf
14.6.2017 19.6.2017 Žiar - mimoriadny členský príspevok pdf
14.6.2017 19.6.2017 Katarína Klopčeková SERVIS ZELENE - kosenie verejných priestranstiev pdf
14.6.2017 19.6.2017 JVplusAV s.r.o. pdf
14.6.2017 19.6.2017 GEOMAP Prievidza, s.r.o. - zameranie a vyhotovenie geometrického plánu pdf
20.6.2017 20.6.2017 StVPS - čistenie odpadovej vody, OcÚ pdf
20.6.2017 20.6.2017 BUS DOPRAVA - preprava osôb pdf
16.6.2017 20.6.2017

Vema, s.r.o.

pdf
21.6.2017 26.6.2017 Maquita s.r.o. pdf
23.6.2017 26.6.2017 BAK, spol. s.r.o. - údržba odstavnej plochy v časti Nedožery pdf
23.6.2017 26.6.2017 značenie.sk, s.r.o. pdf
26.6.2017 28.6.2017 Katarína Klopčeková SERVIS ZELENE pdf
26.6.2017 28.6.2017 VAPA in, s.r.o. pdf
28.6.2017 28.6.2017 Prevádzkovanie pohrebísk 062017 pdf
28.6.2017 28.6.2017 Pohrebné služby 062017 pdf
28.6.2017 28.6.2017 Orange - služby pdf

prijaté na OÚ zverejnené Júl
3.7.2017 5.7.2017 Orange-služby pdf
4.7.2017 5.7.2017 Poplatok KO 062017 pdf
4.7.2017 5.7.2017 Vývoz KO 062017 pdf
3.7.2017 5.7.2017 Komunálna poisťovňa - Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla TATRA CAS 32 T14 8 - PO pdf
3.7.2017 5.7.2017 Hebi vital s.r.o. pdf
3.7.2017 5.7.2017 FIREPORT - služba pdf
4.7.2017 5.7.2017 Bc. Katarína Mišíková ALEKA - nafukovacie atrakcie NONSTOP BASKETBAL pdf
3.7.2017 5.7.2017 MJP consult, s.r.o. pdf
3.7.2017 5.7.2017 SECURITAS SK s.r.o. - monitorovanie objektu pdf
29.6.2017 5.7.2017 Stravné ŠJ 062017 pdf
3.7.2017 5.7.2017 StVPS - čistenie odpadových vôd OcÚ Nedožery-Brezany pdf
30.6.2017 5.7.2017 Ľudovít KÓŇA - Kníhkupectvo EZOP pdf
3.7.2017 5.7.2017 HAPPY FOTO Slovensko spol. s.r.o. pdf
3.7.2017 5.7.2017 Energy Europe,SE - zálohová platba za odber elektrickej energie pdf
29.6.2017 5.7.2017 EL - MONT - oprava svietidiel verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu pdf
3.7.2017 5.7.2017 SPP DF 7228959312 072017 pdf
3.7.2017 5.7.2017 SPP DF 7228959301 072017 pdf
3.7.2017 5.7.2017 SPP DF 7228959300 072017 pdf
3.7.2017 5.7.2017 SPP DF 7228959299 072017 pdf
3.7.2017 5.7.2017 SPP DF 7228959295 072017 pdf
3.7.2017 5.7.2017 SPP DF 7228959296 072017 pdf
3.7.2017 5.7.2017 SPP DF 7228959297 072017 pdf
3.7.2017 5.7.2017 SPP DF 7228959298 072017 pdf
3.7.2017 5.7.2017 SPP DF 7228959294 072017 pdf
3.7.2017 5.7.2017 SPP DF 7228959293 072017 pdf
3.7.2017 5.7.2017 SPP DF 7228959292 072017 pdf
3.7.2017 5.7.2017 SPP DF 7228959291 072017 pdf
10.7.2017 10.7.2017 Urbárske pozemkové spoločenstvo Nedožery-prenájom pozemkov pdf
10.7.2017 10.7.2017 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. - inzercia MY Hornonitrianske noviny pdf
10.7.2017 10.7.2017 Rastislav Královič - zabezpečenie ozvučenia Nonstop 2017 pdf
10.7.2017 10.7.2017 Slovak Telekom - služby pdf
10.7.2017 10.7.2017 SLOVAKTUAL s.r.o. - dodávka a zabudovanie okien, dverí a prísl. Pošta Nedožery-Brezany pdf
10.7.2017 10.7.2017 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. - inzercia MY Hornonitrianske noviny, Prievidzské ECHO pdf
10.7.2017 10.7.2017 GKV&Ac, s.r.o. pdf
10.7.2017 10.7.2017 Gemini People s.r.o. - vypracovanie ŽoNFP, vrátane príloh pdf
10.7.2017 10.7.2017 Forbart, s.r.o. pdf
11.7.2017 13.7.2017 VF za elektrinu FVF17304107 ul. Družstevná 367-1 pdf
11.7.2017 13.7.2017 VF za elektrinu FVF17304110 ul. Hviezdoslavova pdf
11.7.2017 13.7.2017 VF za elektrinu FVF17304106 ul. Družstevná 367 pdf
11.7.2017 13.7.2017 Outsourcing IT 062017 pdf
11.7.2017 13.7.2017 VF za elektrinu FVF17304109 ul. Družstevná 370 pdf
11.7.2017 13.7.2017 VF za elektrinu FVF17304108 ul. Nedožerského pdf
11.7.2017 13.7.2017 Ferdinand Žigo pdf
12.7.2017 17.7.2017 Agra, s.r.o. pdf
18.7.2017 20.7.2017 Vema, s.r.o. pdf
18.7.2017 20.7.2017 POLNOMARKET, spol. s.r.o. pdf
24.7.2017 25.7.2017 StVPS - čistenie odpadovej vody OcÚ pdf
21.7.2017 25.7.2017 LUDOVIT KONA - KNIHKUPECTVO Ezop pdf
21.7.2017 25.7.2017 KNĚZEK s.r.o. pdf
21.7.2017 25.7.2017 StVPS - čistenie kanalizácie nájomné bytovky ul. Družby pdf
21.7.2017 25.7.2017 Michal Kohút - dodanie a montáž žaluzií do DS Nedožery pdf
31.7.2017 31.7.2017 HEBI VITAL s.r.o. - vedenie Knihy zariadení detského ihriska, servis a údržba detského ihriska pdf
31.7.2017 31.7.2017 Poistenie malých a stredných podnikateľov pdf
31.7.2017 31.7.2017 RASCO s.r.o. - vysielačka, ext. reproduktor, vozidlová ant. DHZ pdf
31.7.2017 31.7.2017 Wolters Kluwer s.r.o. - predplatné časopis pdf
31.7.2017 31.7.2017 Havarijné poistenie traktor FORTERRA pdf
31.7.2017 31.7.2017 Havarijné poistenie drvič ZAGO ECOGREEN pdf
31.7.2017 31.7.2017 BAK, spol. s.r.o. - odvoz a úprava odpadu pdf
25.7.2017 31.7.2017 POLNOMARKET, spol. s.r.o. pdf
26.7.2017 31.7.2017 Orange - služby pdf
26.7.2017 31.7.2017 Centrum polygrafických služieb pdf
26.7.2017 31.7.2017 SIGNUM, s.r.o. POPRAD - 2 x fľaša oceľová + obaly pdf
28.7.2017 31.7.2017 SPONKA SK, s.r.o. pdf
28.7.2017 31.7.2017 EL MONT - oprava svietidiel verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu pdf
27.7.2017 31.7.2017 Alžbeta Straková pdf

prijaté na OÚ zverejnené August
3.8.2017 4.8.2017 KA - VT spol. s. r. o. pdf
3.8.2017 4.8.2017 KA - VT spol. s. r. o. pdf
3.8.2017 4.8.2017 KA - VT spol. s. r. o. pdf
3.8.2017 4.8.2017 KA - VT spol. s. r. o. pdf
4.8.2017 4.8.2017 Orange-služby pdf
2.8.2017 4.8.2017 Prevádzkovanie pohrebísk 072017 pdf
2.8.2017 4.8.2017 Pohrebné služby 072017 pdf
2.8.2017 4.8.2017 Michal Kohút - dodanie a montáž žaluzií do DS Brezany pdf
2.8.2017 4.8.2017 FIREPORT - služba pdf
2.8.2017 4.8.2017 BAK. spol. s.r.o. - odstránenie havarijného stavu v nájomnom byte pdf
2.8.2017 4.8.2017 SPP DF 7313740498 082017 pdf
2.8.2017 4.8.2017 SPP DF 7313740488 082017 pdf
2.8.2017 4.8.2017 SPP DF 7313740487 082017 pdf
2.8.2017 4.8.2017 SPP DF 7313740486 082017 pdf
2.8.2017 4.8.2017 SPP DF 7313740482 082017 pdf
2.8.2017 4.8.2017 SPP DF 7313740483 082017 pdf
2.8.2017 4.8.2017 SPP DF 7313740484 082017 pdf
2.8.2017 4.8.2017 SPP DF 7313740485 082017 pdf
2.8.2017 4.8.2017 SPP DF 7313740481 082017 pdf
2.8.2017 4.8.2017 SPP DF 7313740480 082017 pdf
2.8.2017 4.8.2017 SPP DF 7313740479 082017 pdf
2.8.2017 4.8.2017 SPP DF 7313740478 082017 pdf
1.8.2017 4.8.2017 Maquita s.r.o. pdf
1.8.2017 4.8.2017 Energy Europe, SE - zálohová platba za odber elektrickej energie pdf
8.8.2017 9.8.2017 BLACHOTRAPEZ, s.r.o. - strecha ZINKOMAG pdf
7.8.2017 9.8.2017 DODO - AUTO, s.r.o. pdf
7.8.2017 9.8.2017 Ferdinand Žigo pdf
7.8.2017 9.8.2017 Juraj Grom - ozvučenie Ľudový jarmok pdf
7.8.2017 9.8.2017 StVPS - čistenie odpadovej vody OcÚ pdf
7.8.2017 9.8.2017 SECURITAS SK s.r.o. - monitorovanie objektu pdf
7.8.2017 9.8.2017 Poplatok KO 072017 pdf
8.8.2017 9.8.2017 MVDr. Ladislav Smatana LS promotion - známky pre psov pdf
7.8.2017 9.8.2017 Vývoz KO 072017 pdf
8.8.2017 9.8.2017 KOMA SLOVAKIA s.r.o. - kontajnery pdf
8.8.2017 9.8.2017 STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o. pdf
9.8.2017 9.8.2017 Stravné Raketa 07 2017 pdf
9.8.2017 9.8.2017 T-AGRO SK, s.r.o. pdf
9.8.2017 9.8.2017
Stravné Hostinec Blesk 072017
pdf
9.8.2017 9.8.2017
Martin Klopan - stolárske práce
pdf
18.8.2017 20.8.2017 StVPS-vodné OcÚ pdf
17.8.2017 20.8.2017 Mokrý Peter pdf
18.8.2017 20.8.2017 StVPS- vodné Dom smútku pdf
18.8.2017 20.8.2017 StVPS - vodné Požiarna zbrojnica pdf
18.8.2017 20.8.2017 StVPS - vodné Dom smútku Nedožery pdf
18.8.2017 20.8.2017 OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza pdf
15.8.2017 20.8.2017 ProIZS CZ s.r.o. pdf
16.8.2017 20.8.2017 Toi Toi&Dixi s.r.o. - toaletná kabína Ľudový jarmok pdf
15.8.2017 20.8.2017 Jozef Šimo Ekostav. pdf
15.8.2017 20.8.2017 Milan Kiaba - ALARM SYSTÉM pdf
14.8.2017 20.8.2017 Katarína Klopčeková SERVIS ZELENE pdf
15.8.2017 20.8.2017 Jozef Šimo Ekostav pdf
14.8.2017 20.8.2017 HUMONT s.r.o. pdf
16.8.2017 20.8.2017 Katarína Klopčeková SERVIS ZELENE pdf
14.8.2017 20.8.2017 StVPS - čistenie kanalizácie nájomné bytovky - ul. Družby pdf
14.8.2017 20.8.2017 VF za elektrinu FVF17304854 ul. Družstevná 367 pdf
14.8.2017 20.8.2017 VF za elektrinu FVF17304855 ul. Družstevná 367-1 pdf
14.8.2017 20.8.2017 eRPe servis, s.r.o. pdf
14.8.2017 20.8.2017 Slovak Telekom - služby pdf
14.8.2017 20.8.2017 VF za elektrinu FVF17304858 ul. Hviezdoslavova pdf
14.8.2017 20.8.2017 VF za elektrinu FVF17304857 ul. Družstevná 370 pdf
14.8.2017 20.8.2017 VF za elektrinu FVF17304856 ul. Nedožerského pdf
23.8.2017 25.8.2017 ProIZS CZ s.r.o. - výsuvný rebrík pdf
23.8.2017 25.8.2017 Orange - služby pdf
22.8.2017 25.8.2017 PYROKOMPLET s.r.o. - zásahový komplet pdf

prijaté na OÚ
zverejnené September
6.9.2017 7.9.2017 TOI TOI & DIXI s.r.o. pdf
6.9.2017 7.9.2017 Slovak Telekom-služby pdf
6.9.2017 7.9.2017 SECURITAS SK s.r.o. - monitorovanie objektu pdf
6.9.2017 7.9.2017 BAK, spol. s.r.o. - odstránenie havarijného stavu v nájomnom byte pdf
5.9.2017 7.9.2017 Revízie + práce - OcÚ, Stará škola pdf
5.9.2017 7.9.2017 Revízie SO1-SO3(1) pdf
5.9.2017 7.9.2017 Stravné Raketa 082017 pdf
5.9.2017 7.9.2017 Hebi vital s.r.o. pdf
5.9.2017 7.9.2017 StVPS-vodné areál Pod vŕbičkami pdf
5.9.2017 7.9.2017 StVPS - vodné Polyfunkčný objekt pdf
5.9.2017 7.9.2017 SOZA - Hodové slávnosti pdf
5.9.2017 7.9.2017 KA-VT spol. s.r.o. pdf
5.9.2017 7.9.2017 Komunálna poisťovňa - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV pdf
4.9.2017 7.9.2017 Orange-služba pdf
5.9.2017 7.9.2017 Prevádzkovanie pohrebísk 082017 pdf
5.9.2017 7.9.2017 KA - VT spol. s.r.o. pdf
5.9.2017 7.9.2017 Generali Poisťovňa, a.s. - Poistenie veľkých rizík pdf
4.9.2017 7.9.2017 FIREPORT - služba pdf
5.9.2017 7.9.2017 Energy Europe, SE - zálohová platba za odber energie pdf
25.8.2017 7.9.2017 IKAR, a.s. pdf
5.9.2017 7.9.2017 SPP DF 7303795440 092017 pdf
5.9.2017 7.9.2017 SPP DF 7303795430 092017 pdf
5.9.2017 7.9.2017 SPP DF 7303795429 092017 pdf
5.9.2017 7.9.2017 SPP DF 7303795428 092017 pdf
5.9.2017 7.9.2017 SPP DF 7303795424 092017 pdf
5.9.2017 7.9.2017 SPP DF 7303795425 092017 pdf
5.9.2017 7.9.2017 SPP DF 7303795426 092017 pdf
5.9.2017 7.9.2017 SPP DF 7303795427 092017 pdf
5.9.2017 7.9.2017 SPP DF 7303795423 092017 pdf
5.9.2017 7.9.2017 SPP DF 7303795422 092017 pdf
5.9.2017 7.9.2017 SPP DF 7303795421 092017 pdf
5.9.2017 7.9.2017 SPP DF 7303795420 092017 pdf
5.9.2017 16.10.2017 StVPS-čistenie odpadovej vody Ocú pdf
12.9.2017 12.9.2017 Komunálna poisťovňa - havarijné poistenie motor.vozidla Peugeot Partner pdf
5.9.2017 12.9.2017 PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. - Bytový dom ,,4,, - 22 BJ NEDOŽERY-BREZANY pdf
5.9.2017 12.9.2017 PRIEMSTAV STAVEBNÁ , a.s. - technická vybavenosť (dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia a ČOV) pdf
7.9.2017 12.9.2017 Stravné Hostinec Blesk 082017 pdf
5.9.2017 12.9.2017 PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. - technická vybavenosť (prípojky vody,plynu, elektrická prípojka NN, verejné osvetlenie..) pdf
8.9.2017 12.9.2017 Poplatok KO 082017 pdf
8.9.2017 12.9.2017 PROart s.r.o. - projektová dokumentácia pdf
8.9.2017 12.9.2017 Vývoz KO 082017 pdf
8.9.2017 12.9.2017 StVPS- vodné náj.bytovka SO2 pdf
8.9.2017 12.9.2017 StVPS - vodné náj. bytovka SO3 pdf

13.9.2017

13.9.2017

VF za elektrinu FVF17305245 082017 pdf

13.9.2017

13.9.2017

VF za elektrinu FVF1735246 082017 pdf

13.9.2017

13.9.2017

VF za elektrinu FVF17305242 082017 pdf

13.9.2017

13.9.2017

VF za elektrinu FVF17305243 082017 pdf

13.9.2017

13.9.2017

VF za elektrinu FVF17305244 082017 pdf

13.9.2017

13.9.2017

Veríme v Zábavu, s.r.o. - FITNES - EXTERIÉR pdf

13.9.2017

13.9.2017

StVPS - čistenie kanalizácie nájomné bytovky pdf

13.9.2017

13.9.2017

Marius Pedersen, a.s. - zneškodnenie odpadu pdf

13.9.2017

13.9.2017

eRPe servis, s.r.o. pdf

13.9.2017

14.9.2017

ARTTV v.o.s. Veľkoobchod pdf

20.9.2017

20.9.2017

Toi Toi&Dixi s.r.o. - toaletná kabína pdf

20.9.2017

20.9.2017

Jozef Šimo EKOSTAV pdf

20.9.2017

20.9.2017

EL - MONT - oprava svietidiel verejného osvetlenia pdf

18.9.2017

20.9.2017

BAK, spol. s.r.o. - oprava havarijného stavu na MŠ pdf

20.9.2017

21.9.2017

Michal Oboňa pdf

21.9.2017

21.9.2017

StVPS - čistenie odpadových vôd pdf

26.9.2017

28.9.2017

Ing. Ján Svitok SVITAS - revízie SO1,SO2,SO3 pdf

26.9.2017

28.9.2017

Ing. Ján Svitok SVITAS -Hasičská zbrojnica, OcÚ pdf

25.9.2017

1.10.2017

Hebi vital s.r.o.- vedenie Knihy zariadení detského ihriska pdf

25.9.2017

1.10.2017

Stravné ŠJ 092017 pdf

25.9.2017

1.10.2017

T-AGRO SK, s.r.o. - náhradné diely kompostovací voz pdf

25.9.2017

1.10.2017

Kováčik s.r.o. - kontrola a tl. skúška has. prístrojov a hydrantov pdf

25.9.2017

1.10.2017

Ľudovít KÓŇA - Kníhkupectvo EZOP pdf

25.9.2017

1.10.2017

SOZA - Dobrobis k faktúre SOZA-Hodové slávnosti pdf

22.9.2017

1.10.2017

Kováčik s.r.o. - kontrola a tl. skúška has. prístrojov a hydrantov SO3 pdf

22.9.2017

1.10.2017

Kováčik s.r.o. - kontrola a tl. skúška has. prístrojov a hydrantov SO2 pdf

22.9.2017

1.10.2017

Kováčik s.r.o. - kontrola a tl. skúška has. prístrojov a hydrantov SO1 pdf

25.9.2017

1.10.2017

HANEL s.r.o. pdf

prijaté na OÚ
zverejnené Október
6.10.2017

9.10.2017

Slovak Telekom - služby pdf
6.10.2017

9.10.2017

Stravné Raketa 092017 pdf
6.10.2017

9.10.2017

Vývoz KO 092017 pdf
6.10.2017

9.10.2017

SECURITAS SK s.r.o. - monitorovanie objektu OcÚ pdf
6.10.2017

9.10.2017

PROart s.r.o.-projektová dokumentácia Prístavba a zateplenie hasičskej zbrojnice pdf
6.10.2017

9.10.2017

Poplatok KO 092017 pdf
6.10.2017

9.10.2017

Petit Press, a.s. - zálohová faktúra pdf
6.10.2017

9.10.2017

KA-VT spol. s.r.o. pdf
6.10.2017

9.10.2017

Komunálna poisťovňa, a.s. - poistenie TATRA CAS 32 T14-8 - PO pdf
6.10.2017

9.10.2017

MJP consult, s.r.o. pdf
6.10.2017

9.10.2017

Orange-služby pdf
6.10.2017

9.10.2017

GKV&Ac, s.r.o. pdf
6.10.2017

9.10.2017

FIREPORT - služba pdf
3.10.2017

9.10.2017

Energy Europe, SE - zálohová platba za odber elektrickej energie pdf
6.10.2017

9.10.2017

Centrum rozvoja zahradníctva, sp pdf
6.10.2017

9.10.2017

SPP DF7303815101 102017 pdf
6.10.2017

9.10.2017

SPP DF7303815090 102017 pdf
6.10.2017

9.10.2017

SPP DF7303815089 102017 pdf
6.10.2017

9.10.2017

SPP DF7303815088 102017 pdf
6.10.2017

9.10.2017

SPP DF7303815084 102017 pdf
6.10.2017

9.10.2017

SPP DF7303815085 102017 pdf
6.10.2017

9.10.2017

SPP DF7303815086 102017 pdf
6.10.2017

9.10.2017

SPP DF7303815087 102017 pdf
6.10.2017

9.10.2017

SPP DF7303815083 102017 pdf
6.10.2017

9.10.2017

SPP DF7303815082 102017 pdf
6.10.2017

9.10.2017

SPP DF7303815081 102017 pdf

6.10.2017

9.10.2017

SPP DF7303815080 102017 pdf

13.10.2017

16.10.2017

StVPS-odplombovanie a zaplombovanie vodomeru pdf

13.10.2017

16.10.2017

SOZA-Guláš cup pdf

12.10.2017

16.10.2017

ELEONORA ĎURINOVÁ DDD služby - deratizačné práce ČOV ul. Družstevná pdf
12.10.2017

16.10.2017

ELEONORA ĎURINOVÁ DDD služby - deratizačné práce SO1,2,3 pdf
12.10.2017

16.10.2017

eRPe servis, s.r.o. pdf
10.10.2017

16.10.2017

Pohrebné služby + Prevádzkovanie pohrebísk 092017 pdf
12.10.2017

16.10.2017

KOLTEN, spol. s.r.o. - oprava klimatizácie pdf
12.10.2017

16.10.2017

Július Košík - OFSETKA - vstupenky pdf
12.10.2017

16.10.2017

Hebi vital s.r.o.-vedenie Knihy zariadení detského ihriska pdf
12.10.2017

16.10.2017

VF za elektrinu FVF 17306096 092017 pdf
12.10.2017

16.10.2017

VF za elektrinu FVF17306097 092017 pdf
12.10.2017

16.10.2017

VF za elektrinu FVF17306098 092017 pdf
12.10.2017

16.10.2017

VF za elektrinu FVF17306099 092017 pdf
12.10.2017

16.10.2017

VF za elektrinu FVF 17306095 092017 pdf
12.10.2017

16.10.2017

StVPS, a.s.-čistenie kanalizácie ul.Družby pdf
12.10.2017

16.10.2017

StVPS, a.s. - čistenie odpadových vôd OcÚ pdf
12.10.2017

16.10.2017

POLNOMARKET, spol. s.r.o. pdf
12.10.2017 31.10.2017 Deratizácia - OcÚ, ČOV ul. Družstevná pdf
12.10.2017 31.10.2017 Deratizácia - SO1-SO3 pdf
20.10.2017

22.10.2017

Soza - použitie hudobných diel, N-B Kotlíkový guláš cup - Licenčná zmluva pdf
20.10.2017

22.10.2017

Paspol - stoličky 100 ks. pdf
20.10.2017

22.10.2017

Sotac - účastnícky poplatok školenie starosta obce pdf
20.10.2017

22.10.2017

Lomtec - elektronizácia miest a obcí 2, 3. Q pdf

19.10.2017

22.10.2017

Humont, s.r.o. - elektroinštalačné práce SO1, SO3 pdf
19.10.2017

22.10.2017

BAK - materiál havarijný stav kupeľne a WC SO1 pdf

20.10.2017

23.10.2017

SAD - Klub dôchodcov - preprava Poľsko 4.10.2017 pdf
20.10.2017

23.10.2017

Galterra - Kalendáre + potlač pdf
20.10.2017

23.10.2017

Hanel - Dáždnik s tlačou pdf

23.10.2017

25.10.2017

Vema - mzdový program pdf

26.10.2017

26.10.2017

StVPS - vývoz odpadových vôd OcÚ + dohoda pdf

25.10.2017

26.10.2017

Asseco - servis voľby do VÚC pdf

25.10.2017

26.10.2017

Verejné obstarávanie - Doplnkové zariadenie pre traktor Zetor FORTERRA 95
pdf

24.10.2017

26.10.2017

Petit Press - My Hornonitrianske noviny pdf
26.10.2017 31.10.2017 Dodávka vianočnej výzdoby pdf
26.10.2017 31.10.2017 Montáž vianočnej výzdoby pdf
26.10.2017 31.10.2017 Zástavy pdf
27.10.2017 31.10.2017 Správne poplatky SO4 pdf
30.10.2017 31.10.2017 Pohrebné služby + Prevádzkovanie pohrebísk 102017 pdf
30.10.2017 31.10.2017 Oprava VO + montážne práce plošina pdf

prijaté na OÚ zverejnené November
6.11.2017 7.11.2017 Poľnomarket - spotrebný materiál pdf
6.11.2017 7.11.2017 DEK - studená asfaltová zmes pdf
6.11.2017 7.11.2017 Asseco - zálohová faktúra, programové vybavenie na rok 2018 pdf
6.11.2017 7.11.2017 Generali - Poistenie malých a stredných podnikateľov od 03.12.17 do 02.03.18 pdf
6.11.2017 7.11.2017 Generali - HP drvič Zago Ecogreen od 03.12.17 do 02.03.18 pdf
6.11.2017 7.11.2017 Generali - HP traktor Forterra od 03.12.17 do 02.03.18 pdf
6.11.2017 7.11.2017 Orange - služby pdf
7.11.2017 7.11.2017 KA-VT - kancelársky materiál 1 pdf
7.11.2017 7.11.2017 KA-VT - kancelársky materiál pdf
7.11.2017 7.11.2017 Ekoplán - Územný plán obytnej zóny pdf
7.11.2017 7.11.2017 Športmote Raketa - obedy zamestnancov 102017 pdf
3.11.2017 7.11.2017 ŠJ - obedy zamestnancov 102017 pdf
3.11.2017 7.11.2017 Scarabeo SK - Komunitný plán soc. služieb obce pdf
2.11.2017 7.11.2017 Lumiso - DHZ mikiny pdf
2.11.2017 7.11.2017 Hanel - pero s tlačou pdf
2.11.2017 7.11.2017 Elektroservis - pracovné stoly kuchyňa OcÚ pdf
2.11.2017 7.11.2017 Securitas - monitorovanie objektu OcÚ 102017 pdf
2.11.2017 7.11.2017 Energy Europe, SE - zálohová platba elektriny 112017 pdf
2.11.2017 7.11.2017 Ekostav - čistenie kanálu ul. Tajovského pdf
2.11.2017 7.11.2017 SPP 112017 - Družby 12 odb. m. 4100044939 pdf
2.11.2017 7.11.2017 SPP 112017 - Družstevná 367 odb. m. 4100040804 pdf
2.11.2017 7.11.2017 SPP 112017 - Družby 15 odb. m. 4101463691 pdf
2.11.2017 7.11.2017 SPP 112017 - Družby 13 odb. m. 4101463688 pdf
2.11.2017 7.11.2017 SPP 112017 - Družby 14 odb. m. 4101463682 pdf
2.11.2017 7.11.2017 SPP 112017 - Družby 11 odb. m. 4100044940 pdf
2.11.2017 7.11.2017 SPP 112017 - Družby 10 odb. m. 4100044941 pdf
2.11.2017 7.11.2017 SPP 112017 - Družby 1 odb. m. 4100042869 pdf
2.11.2017 7.11.2017 SPP 112017 - Družby 1 odb. m. 4100042856 pdf
2.11.2017 7.11.2017 SPP 112017 - Družby 1 odb. m. 4100042845 pdf
2.11.2017 7.11.2017 SPP 112017 - V.B. Nedožerského 126 odb. m. 4100036087 pdf
2.11.2017 7.11.2017 SPP 112017 - Hviezdoslavova 370-1 odb. m. 4101598829 pdf
8.11.2017 10.11.2017 Slovak Telecom - služby pdf
13.11.2017 14.11.2017 StVPS - čistenie odpadovej vody, OcÚ pdf
13.11.2017 14.11.2017 StVPS - čistenie kanalizácie , ul. Družby pdf
13.11.2017 14.11.2017 T+T - zák. poklatok KO 102017 pdf
13.11.2017 14.11.2017 T+T - odvoz KO 102017 pdf
13.11.2017 14.11.2017 Outsourcing IT 102017 pdf
13.11.2017 14.11.2017 Bak - opavy SO1,SO2, SO3 - strešné okná pdf
10.11.2017 14.11.2017 El-Mont - oprava + výmena svietidiel VO
pdf
22.11.2017 24.11.2017 Kontajner 1100 l
pdf
22.11.2017 24.11.2017 Kalendáre - Hornonitrie 2018 pdf
21.11.2017 24.11.2017 BAK - oprava strešné okná SO2 pdf
21.11.2017 24.11.2017 Peugeot Partner - zimná údržba pdf
21.11.2017 24.11.2017 Peter Gross - maľovanie SO2 pdf
21.11.2017 24.11.2017 KA-VT - kancelársky papier pdf
21.11.2017 24.11.2017 Žiar - členský príspevok r. 2017 pdf
21.11.2017 24.11.2017 Asseco - VF programové vybavenie r. 2018 pdf
15.11.2017 24.11.2017 Poľnomarket - posypová soľ pdf
15.11.2017 24.11.2017 PZP Tatra Cas 26.01.2018-25.04.2018 pdf
27.11.2017 27.11.2017 Fireport 102017 pdf
27.11.2017 29.11.2017 Orange služby pdf
27.11.2017 29.11.2017 StVPS 12.08.-21.11.2017 - Dom smútku Nedožery
pdf
27.11.2017 29.11.2017 StvPS 22.08.-21.11.2017 - Stará škola
pdf
27.11.2017 29.11.2017 StVPS 09.08.-21.11.2017 - Dom smútku Brezany pdf
27.11.2017 29.11.2017 StVPS 29.08.-21.11.2017 - SO3 pdf
27.11.2017 29.11.2017 StVPS 24.08.-21.11.2017 - Výtokový stojan u. Hviezdoslavova pdf
27.11.2017 29.11.2017 StVPS 29.08.-21.11.2017 - SO1 pdf
27.11.2017 29.11.2017 StVPS 29.08.-21.11.2017 - SO2 pdf
29.11.2017 29.11.2017 Revízia komínov - budova OcÚ pdf

prijaté na OÚ zverejnené December
1.12.2017 3.12.2017 Vedenie kníh detského ihriska 112017 pdf
1.12.2017 5.12.2017 KA-VT - kancelársky materiál (10) pdf
1.12.2017 5.12.2017 KA-VT - kancelársky materiál (9) pdf
1.12.2017 5.12.2017 KA-VT - kancelársky materiál (8) pdf
1.12.2017 5.12.2017 KA-VT - kancelársky materiál (7) pdf
1.12.2017 5.12.2017 KA-VT - kancelársky materiál (6) pdf
1.12.2017 5.12.2017 KA-VT - kancelársky materiál (5) pdf
1.12.2017 5.12.2017 KA-VT - kancelársky materiál (4) pdf
1.12.2017 5.12.2017 KA-VT - kancelársky materiál (3) pdf
1.12.2017 5.12.2017 KA-VT - kancelársky materiál (2) pdf
1.12.2017 5.12.2017 KA-VT - kancelársky materiál (1) pdf
1.12.2017 5.12.2017 Fireport - Požiarna zbrojnica 112017 pdf
1.12.2017 5.12.2017 ŠJ - stravovanie zamestnancov 112017 pdf
1.12.2017 5.12.2017 EE - záloha za odber elektriny 122017 pdf
4.12.2017 5.12.2017 Prevádzkovanie pohrebísk + služby 112017 pdf
4.12.2017 5.12.2017 Agra - Čelný nakladač TRAC-LIFT TL 340 SL pdf
4.12.2017 10.12.2017 SPP - DF 7313822312 112017 pdf
4.12.2017 10.12.2017 SPP - DF 7313822313 112017 pdf
4.12.2017 10.12.2017 SPP - DF 7313822308 112017 pdf
4.12.2017 10.12.2017 SPP - DF 7313822311 112017 pdf
4.12.2017 10.12.2017 SPP - DF 7313822310 112017 pdf
4.12.2017 10.12.2017 SPP - DF 7313822305 122017 pdf
4.12.2017 10.12.2017 SPP - DF 7313822306 122017 pdf
4.12.2017 10.12.2017 SPP - DF 7313822307 122017 pdf
4.12.2017 10.12.2017 Monitorovanie objektu OcÚ 112017 pdf
4.12.2017 10.12.2017 Orange - služby
pdf
6.12.2017 10.12.2017 StVPS - budova OcÚ pdf
5.12.2017 10.12.2017 Odb. prehliadky a skúšky bleskozvodov - budovy vo vl. obce pdf
5.12.2017 10.12.2017 Zákonný poplatok KO - 112017 pdf
5.12.2017 10.12.2017 Vývoz KO - 112017 pdf
4.12.2017 10.12.2017 StVPS - Požiarna zbrojnica pdf
4.12.2017 10.12.2017 Obecné noviny na rok 2018 pdf
4.12.2017 10.12.2017 SPP - DF 7313822314 112017 pdf
4.12.2017 10.12.2017 SPP - DF 7313822315 112017 pdf
4.12.2017 10.12.2017 SPP - DF 7313822325 112017 pdf
4.12.2017 10.12.2017 SPP - DF 7313822309 112017 pdf
7.12.2017 10.12.2017 Rezivo - lavičky pod Vrbičkami pdf
4.12.2017 10.12.2017 Ekostav - čistenie potoka, Brezany pdf
7.12.2017 10.12.2017 Generali - Poistenieveľkých rizík od 01.01.2017  do 31.03.18 pdf
7.12.2017 10.12.2017 Ousourcing IT 112017 pdf
7.12.2017 10.12.2017 Práce s plošinou - montáž vianočnej výzdoby pdf
6.12.2017 10.12.2017 Lekárnička náplň pdf
6.12.2017 10.12.2017 Slovak Telecom- služby pdf
6.12.2017 10.12.2017 StVPS - Areál Vrbičky pdf
6.12.2017 10.12.2017 StVPS - Dom záhradkárov pdf
8.12.2017 12.12.2017 Servis soft. produktu Asseco Solution-WÉČKO pdf
1.12.2017 12.12.2017 Obedy pre zamestnancov pdf
11.12.2017 12.12.2017 StVPS, a.s.-čistenie kanalizácie pdf
11.12.2017 12.12.2017 Marián Rendek AUTO ELEKTRA pdf
11.12.2017 12.12.2017 KA-VT - kancelársky materiál pdf
11.12.2017 12.12.2017 GKV&Ac, s.r.o. pdf
11.12.2017 12.12.2017 VF za elektrinu FVF17307406 pdf
11.12.2017 12.12.2017 VF za elektrinu FVF17307206 pdf
11.12.2017 12.12.2017 VF za elektrinu FVF17307205 pdf
11.12.2017 12.12.2017 VF za elektrinu FVF17307204 pdf
11.12.2017 12.12.2017 VF za elektrinu FVF17307203 pdf
11.12.2017 12.12.2017 StVPS, a.s.-čistenie kanalizácie dodatočne pdf
7.11.2017 14.12.2017 Ing. Mário Klopan - PROJEKCIA pdf
5.12.2017 14.12.2017 StVPS, a.s. - čistenie odpadových vôd pdf
15.12.2017 15.12.2017 Milan KIABA - ALARM SYSTÉM pdf
14.12.2017 15.12.2017 RYBÁR -RYBKA s. r. o. pdf
18.12.2017 20.12.2017 StVPS, a.s. - čistenie odpadových vôd pdf
18.12.2017 20.12.2017 KA-VT - kancelársky materiál pdf
18.12.2017 20.12.2017 Ekoplán, s.r.o. pdf
18.12.2017 20.12.2017 ARTTV v.o.s. Veľkoobchod pdf
28.12.2017 31.12.2017 Hebi vital s.r.o. - Vedenie Knihy zariadení pdf
28.12.2017 31.12.2017 Mopos Communications s.r.o. pdf
28.12.2017 31.12.2017 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. - inzerát v novinách pdf
28.12.2017 31.12.2017 Prima banka Slovensko, a.s. - Poplatok za vedenie účtu pdf
19.12.2017 31.12.2017 Obedy pre zamestnancov pdf
 

Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke