Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Print E-mail
Article Index
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Júl
August
September
Október
November
December
All Pages

Január 2011

 

prijaté na OÚ zverejnené
13.1.2011 15.2.2011 Audítorské služby
13.1.2011 15.2.2011 BOZP
13.1.2011 15.2.2011 Výzdoba
13.1.2011 15.2.2011 Vývoz vody
13.1.2011 15.2.2011 Zmluva o službe
13.1.2011 15.2.2011 Zimná údržba-posyp obce
13.1.2011 15.2.2011 T-COM
13.1.2011 15.2.2011 Triedenie druhotných surovín
13.1.2011 15.2.2011 Vývoz odpadu za december 2010
13.1.2011 15.2.2011 Uloženie odpadu na skládke za december 2010
13.1.2011 15.2.2011 SPP
13.1.2011 15.2.2011 Odhŕňanie snehu
13.1.2011 15.2.2011 Prevádzkovanie pohrebísk
17.1.2011 15.2.2011 Kontajner
17.1.2011 15.2.2011 SPP
17.1.2011 15.2.2011 SPP
17.1.2011 15.2.2011 SPP
17.1.2011 15.2.2011 SPP
17.1.2011 15.2.2011 SPP
17.1.2011 15.2.2011 SPP
17.1.2011 15.2.2011 SPP
17.1.2011 15.2.2011 SPP
17.1.2011 15.2.2011 SPP
17.1.2011 15.2.2011 SPP
17.1.2011 15.2.2011 Obedy zamestnancov OcÚ
17.1.2011 15.2.2011 T-COM
18.1.2011 15.2.2011 Tlačivá - daň z nehnuteľností
18.1.2011 15.2.2011 Finančný spravodajca, ročník 2010
18.1.2011 15.2.2011 Knihy
18.1.2011 15.2.2011 Poplatok Dexia banky Slovensko a.s. za ročné
vedenie účtu majitel'a cenných papierov - rok 2010

 


 

 

Február 2011

prijaté na OÚ zverejnené
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
1.2.2011 1.3.2011 Dodávka a distribúcia elektriny
2.2.2011 1.3.2011 Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti
2.2.2011 1.3.2011 Orange
2.2.2011 1.3.2011 Údržba budov
2.2.2011 1.3.2011 Údržba budov
2.2.2011 1.3.2011 Stavebné práce
2.2.2011 1.3.2011 Finačný spravodajca
2.2.2011 1.3.2011 Servis softvérového produktu
2.2.2011 1.3.2011 Servis softvérového produktu
2.2.2011 1.3.2011 Poistenie
7.2.2011 1.3.2011 SPP
7.2.2011 1.3.2011 SPP
7.2.2011 1.3.2011 SPP
7.2.2011 1.3.2011 SPP
7.2.2011 1.3.2011 SPP
7.2.2011 1.3.2011 SPP
7.2.2011 1.3.2011 SPP
7.2.2011 1.3.2011 Uloženie odpadu na skládke
7.2.2011 1.3.2011 Úprava kotlov
7.2.2011 1.3.2011 Vývoz odpadu
7.2.2011 1.3.2011 SPP
7.2.2011 1.3.2011 SPP
7.2.2011 1.3.2011 SPP
9.2.2011 1.3.2011 T-COM
9.2.2011 1.3.2011 Údržba budov
9.2.2011 1.3.2011 ELKO
9.2.2011 1.3.2011 Odhŕňanie snehu
9.2.2011 1.3.2011 Výzdoba
9.2.2011 1.3.2011 ČSOB
9.2.2011 1.3.2011 ČSOB
9.2.2011 1.3.2011 Separácia odpadov
9.2.2011 1.3.2011 Poistenie
9.2.2011 1.3.2011 Revízia
9.2.2011 1.3.2011 Revízia
9.2.2011 1.3.2011 Poistenie
9.2.2011 1.3.2011 Odvoz VOK
9.2.2011 1.3.2011 Obedy zamestnancov OcÚ
9.2.2011 1.3.2011 Poistenie
10.2.2011 1.3.2011 Kancelárske potreby
11.2.2011 1.3.2011 Eutanázia psov
11.2.2011 1.3.2011 Fotografické služby
11.2.2011 1.3.2011 Údržba budov
18.2.2011 1.3.2011 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
18.2.2011 1.3.2011 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
18.2.2011 1.3.2011 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
21.2.2011 1.3.2011 Preprava
21.2.2011 1.3.2011 Servis
21.2.2011 1.3.2011 Spotrebný materiál
21.2.2011 1.3.2011 Vzdelávanie
24.2.2011 1.3.2011 Oprava zábradlia
25.2.2011 1.3.2011 Propagácia obce
25.2.2011 1.3.2011 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
25.2.2011 1.3.2011 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
25.2.2011 1.3.2011 Udržiavacie práce

 

 

Marec 2011

 

prijaté na OÚ zverejnené
1.3.2011 1.4.2011 SPP
1.3.2011 1.4.2011 SPP
1.3.2011 1.4.2011 SPP
1.3.2011 1.4.2011 SPP
1.3.2011 1.4.2011 SPP
1.3.2011 1.4.2011 SPP
1.3.2011 1.4.2011 SPP
1.3.2011 1.4.2011 SPP
1.3.2011 1.4.2011 SPP
1.3.2011 1.4.2011 SPP
1.3.2011 1.4.2011 SPP
2.3.2011 1.4.2011 Udržiavacie práce
7.3.2011 1.4.2011 Doména
7.3.2011 1.4.2011 Členský poplatok - občianske združenie Hornonitrie
7.3.2011 1.4.2011 Knižnica
7.3.2011 1.4.2011 Publikácia: Účtovníctvo, výkazníctvo a audit v štátnej správe a samospráve
7.3.2011 1.4.2011 Separácia odpadu
7.3.2011 1.4.2011 T-COM
7.3.2011 1.4.2011 Uloženie odpadu na skládke
7.3.2011 1.4.2011 Vývoz odpadu
7.3.2011 1.4.2011 Vodomery
7.3.2011 1.4.2011 Vodomery
7.3.2011 1.4.2011 Vodomery
7.3.2011 1.4.2011 Vodomery
7.3.2011 1.4.2011 Vodomery
9.3.2011 1.4.2011 Softvér-servis
9.3.2011 1.4.2011 Softvér-servis
9.3.2011 1.4.2011 Obedy zamestnancov OcÚ
9.3.2011 1.4.2011 T-COM
9.3.2011 1.4.2011 T-COM
14.3.2011 1.4.2011 Dedektor
14.3.2011 1.4.2011 Tlač ďakovných listov
15.3.2011 1.4.2011 Komíny budova OcÚ
15.3.2011 1.4.2011 Komíny bytovka 1
15.3.2011 1.4.2011 Komíny bytovka 2
15.3.2011 1.4.2011 Komíny bytovka 3
21.3.2011 1.4.2011 Poistenie obecneho majetku
28.3.2011 1.4.2011 Kancelársky nákup
28.3.2011 1.4.2011 Udržiavacie práce

 


 

 

Apríl 2011

prijaté na OÚ zverejnené
1.4.2011 2.5.2011 Servis
1.4.2011 2.5.2011 Update programu
1.4.2011 2.5.2011 Servis výpočtovej techniky
1.4.2011 2.5.2011 Dodanie a montáž bezdrôtovej ústredne
1.4.2011 2.5.2011 Posudková činnosť
4.4.2011 2.5.2011 Materiál
4.4.2011 2.5.2011 Dodávka a zabudovanie okien, dverí a príslušenstva
4.4.2011 2.5.2011 Grafické a fotografické služby
4.4.2011 2.5.2011 Pohrebné služby
4.4.2011 2.5.2011 SPP
4.4.2011 2.5.2011 SPP
4.4.2011 2.5.2011 SPP
4.4.2011 2.5.2011 SPP
4.4.2011 2.5.2011 SPP
4.4.2011 2.5.2011 SPP
4.4.2011 2.5.2011 SPP
4.4.2011 2.5.2011 SPP
4.4.2011 2.5.2011 SPP
4.4.2011 2.5.2011 SPP
4.4.2011 2.5.2011 SPP
5.4.2011
2.5.2011 Stravovanie zamestnancov
5.4.2011 2.5.2011 Skládka odpadu
5.4.2011 2.5.2011 Vývoz odpadu
6.4.2011 2.5.2011 Orange
6.4.2011 2.5.2011 Úprava okolia čerpadla
7.4.2011 2.5.2011 Oprava
7.4.2011 2.5.2011 Rozvoz prázdnych kontajnerov
7.4.2011 2.5.2011 Vývoz a triedenie druhotných surovín
7.4.2011 2.5.2011 T-COM
7.4.2011 2.5.2011 T-COM
8.4.2011 2.5.2011 Vyúčtovanie bytov
8.4.2011 2.5.2011 Odvoz VOK a uloženie odpadu na skládke
12.4.2011 2.5.2011 Administratívne práce
12.4.2011 2.5.2011 Elektroinštalačné práce
12.4.2011 2.5.2011 Kancelárske potreby
12.4.2011 2.5.2011 Maliarske práce
12.4.2011 2.5.2011 Tlačivá
20.4.2011 2.5.2011 Cintorínske služby
26.4.2011 2.5.2011 BOZP
26.4.2011 2.5.2011 Pracovný odev
26.4.2011 2.5.2011 Výmena OV
26.4.2011 2.5.2011 Odvoz VOK a uloženie odpadu na skládke
27.4.2011 2.5.2011 Preprava
29.4.2011 2.5.2011 Servis softvérového produktu
29.4.2011 2.5.2011 Servis softvérového produktu
29.4.2011 2.5.2011 Posudková činnosť

 


 

 

Máj 2011

prijaté na OÚ zverejnené
2.5.2011 1.6.2011 Nákup elektromateriálu
2.5.2011 1.6.2011 SPP
2.5.2011 1.6.2011 SPP
2.5.2011 1.6.2011 SPP
2.5.2011 1.6.2011 SPP
2.5.2011 1.6.2011 SPP
2.5.2011 1.6.2011 SPP
2.5.2011 1.6.2011 SPP
2.5.2011 1.6.2011 SPP
2.5.2011 1.6.2011 SPP
2.5.2011 1.6.2011 SPP
2.5.2011 1.6.2011 SPP
13.5.2011 1.6.2011 Oprava dlažby


 

Júl 2011

prijaté na OÚ zverejnené
6.7.2011 1.8.2011 územný plán
6.7.2011
1.8.2011 odpad za jún
10.7.2011 1.8.2011 oprava budovy OcÚ
25.7.2011 1.8.2011 monografia
31.7.2011 1.8.2011 uloženie odpadu za júl


 


 

August 2011

prijaté na OÚ zverejnené
22.8.2011
2.9.2011 úpravy budovy OcÚ

 
 

September 2011


prijaté na OÚ zverejnené
07.9.2011
3.10.2011 uloženie odpadu
08.9.2011 3.10.2011 činnosť odborne spôsobilej osoby
19.9.2011 3.10.2011 Monografia
19.9.2011 3.10.2011 Projekčné práce


 

Október 2011

 

prijaté na OÚ zverejnené
3.10.2011
2.11.2011 monografia 3. časť
3.10.2011 2.11.2011 uloženie odpadu za september
3.10.2011 2.11.2011 odvoz odpadu za september
6.10.2011 2.11.2011 revízia bytoviek
11.10.2011 2.11.2011 nákup a dodanie materiálu
24.10.2011 2.11.2011 realizácia chodníka zo zámkovej dlažby

 

 


 

 

November

prijaté na OÚ zverejnené
7.11.2011
1.12.2011 Odber plynu - november
15.11.2011 1.12.2011 Prestrešenie 1
16.11.2011 1.12.2011 Uloženie odpadu v novembri

  

December

prijaté na OÚ zverejnené
5.12.2011 2.1.2012 Plyn december
14.12.2011
2.1.2012 Tlačiarenske služby na monografie Nedožery-Brezany
16.12.2011 2.1.2012 Uloženie odpadu za november
27.12.2011 2.1.2012 Udržiavacie práce
29.12.2011 2.1.2012 Výmena okien na budove školy
30.12.2011 2.1.2012 Prestrešenie 2.časť

  

Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke