Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
zmluvy 2018 Print E-mail

 

podpísané zverejnené Január
4.1.2018 4.1.2018 Kúpna zmluva - Humajova, Šinko pdf
28.12.2018 5.1.2018 Nájomná zmluva - Mgr. Šujanová Lucia, Zibura Ľuboslav pdf
14.12.2017 22.1.2018 Záložná zmluva pdf
22.1.2018 23.1.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie pdf
23.1.2018 24.1.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta pdf
Február
1.2.2018 1.2.2018 Zmluva o poskytovaní služieb pdf
1.2.2018 1.2.2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov pdf
1.2.2018 4.2.2018 Zmluva o diele - technologický servis pre ČOV pdf
1.1.2018 4.2.2018 Nájomná zmluva - MADAMED,s.r.o. pdf
1.1.2018 4.2.2018 Nájomná zmluva - p. Greschnerová Kararína - KETY pdf
1.1.2018 4.2.2018 Nájomná zmluva - S-COSMETISC, s.r.o. pdf
1.1.2018 4.2.2018 Nájomná zmluva - p. Adam Laco pdf
1.1.2018 9.2.2018 Zmluva o prenájme pozemku - JaroslavŠtrbík - ALFA TRADING pdf
Marec
28.12.2017 7.3.2018 Nájomná zmluva - Obec Nedožery - Brezany pdf
26.1.2018 7.3.2018 Hromadná licenčná zmluva SOZA - Obecná zabíjačka pdf
1.1.2018 21.3.2018 Nájomná zmluva - p. Jana Kiabová pdf
Apríl
6.4.2018 6.4.2018 Dodatok ku kúpnej zmluve p. Humajová pdf
26.3.2018 13.4.2018 Nájomná zmluva - R. Kružlic, L. Kružlicová pdf
17.4.2018 23.4.2018 Kúpna zmluva - p. Grom, rod. Grom pdf
20.4.2018 23.4.2018 Zmluva o výpožičke podperných bodov pdf
20.4.2018 23.4.2018 Dohoda  o spolupráci pdf
26.4.2018 26.4.2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe pdf
Máj
16.5.2018 29.5.2018 Zmluva o dielo - TECHEM spol. s r.o. pdf
26.3.2018 29.5.2018
Nájomná zmluva - Ž. Zbiňovcová pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - Z. Kočišová pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - S. Duchoňová pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - R. Lenhart, M. Lenhartová pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - P. Mazánik, I. Mazániková pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - M. Ľahký, S. Ľahká pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - M. Krebes pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - M. Dobrota, Mgr. M. Dobrotová pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - J. Kubačka, M. Kubačková pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - Ing. R. Solnica pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - I. Molnár, M. Molnárová pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - Bc. S. Kmotorková pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - A. Tonhauzerová, P. Tonhauzer pdf

29.5.2018 Dohoda o zabezpečení realizácie praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách pdf
22.5.2018 30.5.2018 Zmluva o dielo - prístavba spevnených plôch hasičskej zborjnice pdf
30.4.2018 30.5.2018 Zmluva o dielo - rekonštrukcia schodiska pdf
Jún
24.5.2018 1.6.2018 Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov pdf
24.5.2018 1.6.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci pdf
7.6.2018 10.6.2018 ZMLUVA č. 58 042 o poskytnutí dotácie pdf
4.6.2018 10.6.2018 Mandátna zmluva - prístavba spevnených plôch pdf
8.6.2018 19.6.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie Tenisový klub Raketa pdf
11.6.2018 19.6.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaná verejných služieb A8691938 pdf
11.6.2018 19.6.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaná verejných služieb A8691864 pdf
11.6.2018 19.6.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaná verejných služieb A0053983 pdf
23.5.2018 23.6.2018 Zmluva o pripojení zariadenia 4300088145 pdf
23.5.2018 23.6.2018 Zmluva o pripojení zariadenia 4300088144 pdf
23.5.2018 23.6.2018 Zmluva o pripojení zariadenia 4300088143 pdf
15.5.2018 23.6.2018 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb pdf
Júl
20.6.2018 1.7.2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny pdf
25.5.2018 2.7.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom pdf
15.6.2018 2.7.2018 Zmlvua o dielo - modernizácia verejného osvetlenia pdf
3.7.2018 3.7.2018 Kúpna zmluva - Šimo Jozef, Šimová Daniela pdf
26.6.2018 13.7.2018 Servisná zmluva - VELCON spol. s r.o. pdf
25.5.2018 18.7.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov - TECHEM spol. s r.o. pdf
19.7.2018 25.7.2018 Zmluva o spolupráci - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pdf
26.6.2018 29.7.2018 Dodatok č. 01 ku Kúpnej zmluve č. Z201826307_Z pdf
August
24.7.2018 13.8.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie - Rímskokatolícka cirkev pdf
16.7.2018 13.8.2018 Zmluva o spracovaní podkladov k verejnému obstarávaniu pdf
13.8.2018 27.8.2018 Zmluva o vykonanie diela - Hodová zábava pdf
25.5.2018 27.8.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom- Ferdinan Žigo pdf
10.6.2018 27.8.2018 Zmluva na systémovú podporu a poskytovanie konzultačných služieb pdf
September
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - S. Mesiariková, M. Mesiarik pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - S. Flimel pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - R. Urík, L. Uríková pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - R. Maurer, M. Maurerová pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - Mgr. L. Ulbrik, Mgr. Z. Ulbriková pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - M. Horniaková, P. Horniak pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - M. Hanuska pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - M. Gandel, A. Gandelová pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - J. Kudolány, E. Kudolányová pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - J. Hanzel pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - Ing. T. Bahulová, J. Bahula pdf
27.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - G. Vavrová pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - E. Búliková pdf
27.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - D. Remeníková pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - D. Nedeľková pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - D. Gandel, M. Gandelová pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - M. Lajčiak, Bc. M. Lajčiaková pdf
28.8.2018 5.9.2018
Nájomná zmluva - P. Vážan, J. Kmeťová pdf
28.6.2018 8.9.2018 Nájomná zmluva - J. Dadová pdf
13.8.2018 10.9.2018 Zmluva o dielo - REMO, spol. s r.o. pdf
23.8.2018 13.9.2018 Zmluva o dielo - TAXing. s.r.o. pdf
Október
28.09.2018 1.10.2018 Nájomná zmluva - M.Lehotská, D.Randziak pdf
1.10.2018 1.10.2018 Nájomná zmluva - L. Kováčová, M. Klopan pdf
1.10.2018 1.10.2018 Nájomná zmluva - M. Bartková, B. Bartková pdf
28.09.2018 1.10.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva pdf
30.09.2018 4.10.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov - GVK & Ac, spol. s r.o. pdf
4.10.2018 8.10.2018 Zmluva o spolupráci - Regionálne centrum v Prievidzi pdf
20.9.2018 12.10.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu pdf
11.10.2018
23.10.2018 Poistná zmluva - Generali Poisťovňa, a.s. pdf
4.10.2018 25.10.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - mesto Prievidza pdf
26.10.2018 26.10.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Kinet s.r.o. pdf
November
28.9.2018 6.11.2018 Nájomná zmluva - D. Babiarová pdf
6.11.2018 6.11.2018 Zmluva o dielo - OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza pdf
23.10.2018 8.11.2018 Zmluva o vykonaní diela - spev na podujatiach pdf
December
31.12.2018 31.12.2018 URBAR nájomná zmluva pdf
31.12.2018 31.12.2018 Turcan nájomná zmluva pdf
31.12.2018 31.12.2018 TERRYTEX nájomná zmluva pdf
31.12.2018 31.12.2018 MEDIUM nájomná zmluva pdf
31.12.2018 31.12.2018 Kittelova nájomná zmluva pdf
31.12.2018 31.12.2018 KINET nájomná zmluva pdf
31.12.2018 31.12.2018 INSPIRA nájomná zmluva pdf
31.12.2018 31.12.2018 Hebivital nájomná zmluva pdf
31.12.2018 31.12.2018 Ados Szibillova nájomná zmluva pdf
13.12.2018
1.1.2019
Komunálna poisťovňa, a.s. - poistná zmluva
pdf
Verzia 1.5.25 Nedožery-Brezany# Title Published Front Page Poradie Save Order Vstupná úroveň Section kategória Autor Dátum Zobrazení ID

1 zmluvy 2015 Published Nie Presun dole Public

Administrator 08.01.14 1377 233
2 zmluvy 2014 Published Nie Presun hore Presun dole Public

Administrator 08.01.14 2147 205
3 Zmluvy 2013 Published Nie Presun hore Presun dole Public

Administrator 01.01.13 2642 176
4 Zmluvy 2012 Published Nie Presun hore Presun dole Public

Administrator 09.01.12 3005 131
5 Zmluvy 2011 Published Nie Presun hore Public

Administrator 09.02.11 5496 87
Čaká Published, but is Čaká | Viditeľné Published and is Aktuálny | Ukončené Published, but has Expirované | Ukončené Nepublikované | Archivované Archivované
Kliknite na ikonu na prepnutie pozície.
 

Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke